Městská část Praha 22
Praha 22

Ochrana včel

3. Pojmenování (název) životní situace

Ochrana včel

4. Základní informace k životní situaci

 Chovatelé včel jsou povinni podávat oznámení o trvalém stanovišti (změně stanoviště) včelstev a o hromadném letu včel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 Chovatel včel - právnická nebo fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel, je povinna oznámit umístění trvalých stanovišť včelstev každoročně do konce února. Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje nejpozději pět dnů před jejich umístěním. Hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země zrakem a sluchem, je nutné oznámit neprodleně spolu s uvedením dráhy jeho letu.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 Oznámení o trvalém stanovišti včelstev, novém umístění stanovišť včelstev včetně kočovných a o hromadném letu včel za zdrojem snůšky se oznamuje místně příslušnému obecnímu úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

 V hl. m. Praze přijímají oznámení o trvalém umístění včelstev, novém umístění stanovišť včelstev včetně kočovných a oznámení o hromadném letu včel za zdrojem snůšky obvodní úřady Praha 1 - 22.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Hlášení o trvalém a kočovném umístění včelstev: - jméno a příjmení (název firmy) chovatele včelstev - trvalé bydliště (sídlo firmy) chovatele včelstev - adresa stanoviště trvalého/kočovného umístění včelstev Pokud nové umístění včelstev (včetně kočovných) nebude v zastavěné části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek s označením stanoviště včelstev. Stanoviště včelstev, pokud není umístěno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1 m v horizontální poloze. Hlášení o hromadném letu včel za zdrojem snůšky: - uvedení dráhy letu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 Formulář „Oznámení o trvalém stanovišti (změně stanoviště) včelstev a o hromadném letu včel za zdrojem snůšky“, jehož tištěná podoba je k dispozici na odboru životního prostředí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Nejsou žádné.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Příslušné úřady oznámení pouze evidují.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 -

28. Popis byl naposledy aktualizován

04.11.2014

29. Datum konce platnosti popisu