Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor ekonomický


Náplň odboru:
  • provoz pokladny
  • vedení účetnictví
  • pronájem hrobových míst
  • vedení a správa agendy loveckých lístků
  • vedení a správa agendy rybářských lístků
  • vedení a správa agendy o místním poplatku ze psů
  • vedení a správa agendy o místním poplatku ze vstupného
  • vedení a správa agendy o místním poplatku z ubytovací kapacity
  • vedení a správa agendy o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt
  • vedení a správa agendy výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

 

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Ing. František Wetter

vedoucí odboru

Kateřina Doleží

účetnictví ÚMČ

Lucie Mixová Hejná

účetnictví ÚMČ, provoz spisovny ÚMČ dle spisového a skartačního řádu

Marcela Výsmeková

účetnictví hospodářské činnosti

Milena Skřivanová

místní poplatky

Olga Třicátníkova

pohledávky

Věra Hrdinová

pokladna