Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor ekonomický


Náplň odboru:
  • provoz pokladny
  • vedení účetnictví
  • pronájem hrobových míst
  • vedení a správa agendy loveckých lístků
  • vedení a správa agendy rybářských lístků
  • vedení a správa agendy o místním poplatku ze psů
  • vedení a správa agendy o místním poplatku ze vstupného
  • vedení a správa agendy o místním poplatku z pobytu
  • vedení a správa agendy výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Doleží Kateřina

účetnictví ÚMČ

Mixová Hejná Lucie, Mgr.

účetnictví ÚMČ, provoz spisovny ÚMČ dle spisového a skartačního řádu, pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Výsmeková Marcela

účetnictví hospodářské činnosti