Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor občanskosprávní


Odbor občanskosprávní zajišťuje tyto agendy : 

  • matriční záležitosti
  • státní občanství
  • změna jména a příjmení
  • vidimace listin a legalizace podpisů
  • pojmenování  nových ulic
  • zabezpečuje volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, Senátu a do zastupitelstev obcí
  • zabezpečuje sčítání lidu, domů a bytů
  • evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady
  • zajišťuje provoz podatelny a OIC (Otevřené informační centrum)

 

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Röslerová Irena

vedoucí odboru

Kumštátová Jana

matrika, ověřování

Vavreková Ilona

matrika, ověřování

Blažková Adéla

evidence obyvatel, osobní doklady

Veselá Milena

cestovní doklady

Dvořáková Markéta

evidence obyvatel, osobní doklady

Hanousková Simona

evidence obyvatel, osobní doklady

Kramperová Dita

OIC - podatelna, informační kancelář

Fialová Veronika

OIC - podatelna, informační kancelář

Klejnová Blanka

OIC - podatelna, informační kancelář