Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor občanskosprávní


Odbor občanskosprávní zajišťuje tyto agendy : 

  • matriční záležitosti
  • státní občanství
  • změna jména a příjmení
  • vidimace listin a legalizace podpisů
  • pojmenování  nových ulic
  • zabezpečuje volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, Senátu a do zastupitelstev obcí
  • zabezpečuje sčítání lidu, domů a bytů
  • evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady
  • zajišťuje provoz podatelny a OIC (Otevřené informační centrum)

 

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Čepičková Vlasta

recepční - vrátnice

Kumštátová Jana

matrika, ověřování

Vavreková Ilona

matrika, ověřování

Blažková Adéla

evidence obyvatel, osobní doklady

Dvořáková Markéta

evidence obyvatel, osobní doklady

Hanousková Simona

evidence obyvatel, osobní doklady

Kramperová Dita

OIC - podatelna, informační kancelář

Klejnová Blanka

OIC - podatelna, informační kancelář

Hloušková Lucie

OIC - podatelna, informační kancelář