Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor občanskosprávní


Odbor občanskosprávní zajišťuje tyto agendy : 

  • matriční záležitosti
  • státní občanství
  • změna jména a příjmení
  • vidimace listin a legalizace podpisů
  • pojmenování  nových ulic
  • zabezpečuje volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, Senátu a do zastupitelstev obcí
  • zabezpečuje sčítání lidu, domů a bytů
  • evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady
  • zajišťuje provoz podatelny a OIC (Otevřené informační centrum)

 

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Irena Röslerová

vedoucí odboru

Jana Kumštátová

matrika, ověřování

Ilona Vavreková

matrika, ověřování

Ivana Strádalová

evidence obyvatel, osobní doklady

Milena Veselá

cestovní doklady

Markéta Dvořáková

evidence obyvatel, osobní doklady

Simona Hanousková

evidence obyvatel, osobní doklady

Adéla Blažková

OIC - podatelna, informační kancelář

Olga Burešová

OIC - podatelna, informační kancelář

Dita Kramperová

OIC - podatelna, informační kancelář

Veronika Baudyšová

OIC - podatelna, informační kancelář

Blanka Klejnová

OIC - podatelna, informační kancelář