Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor realizace staveb


Odbor realizace staveb zajišťuje:

  • komplexní zabezpečení výstavby veškerých investičních akcí
  • zajištění projektové dokumentace pro investiční akce
  • zajištění příslušných rozhodnutí orgánů státní správy (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí)
  • vyjádření a stanoviska před i během realizace staveb organizací jako je Dopravní podnik hl.m. Prahy, ROPID, Policie ČR, Městská policie, TSK hl.m. Prahy
  • zajištění rozhodnutí o uzavírce a objízdných trasách u správního orgánu
  • spolupráce a koordinace s Pražskými vodovody a kanalizacemi, PRE, Pražskou plynárenskou, Telefonicou O2, apod.
  • vyřizování stížností a dotazů občanů v rámci své působnosti
  • vyřizování poruch na inženýrských sítích
  • informování občanů o připravovaných stavbách a následné řešení jejich problémů vzniklých investiční výstavbou

Osoby

Smolka Petr, Ing.

vedoucí odboru

Pokorná Šárka

investiční referentka

Hůzlová Eva

investiční referentka

Beran Petr

stavební technik