Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Předmět působnosti svěřený Statutem hl.m. Prahy (obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.).
 

Organizační členění: 
  • Úsek sociálně-právní ochrany dětí:

Komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče a sociální kurately
 

 Jméno:

 Svěřená agenda:

 Kontakt:

 Hartmanová Iva

 sociálně-právní ochrana dětí  (počáteční písmeno příjmení dítěte A, B, C + NRP ),  náhradní rodinná péče (pěstounské rodiny)

 tel.: 271 071 884

 iva.hartmanova@praha22.cz

Mgr. Fialová Irena

 sociálně-právní ochrana dětí (počáteční písmeno příjmení dítěte R, Ř, U, V, W, X, Y, Z, Ž + cizinci), specializace na případy s mezinárodním prvkem

 tel.: 271 071 881

 irena.fialova@praha22.cz

 Souralová Ivana

sociálně-právní ochrana dětí  (počáteční písmeno příjmení dítěte K + CAN, DN + kuratela), kurátorka pro děti a mládež, specializace na případy týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí a na problematiku domácího násilí

 tel.: 271 071 816

 ivana.souralova@praha22.cz

Mgr. Petra Janíková

 

 sociálně-právní ochrana dětí (počáteční písmeno příjmení dítěte G, H, CH, I, M, N, O)

 tel.: 271 071 888

 petra.janikova@praha22.cz

Bc. Barbora Vrublová, DiS. sociálně-právní ochrana dětí (počáteční písmeno příjmení dítěte D, E, F, J, L, P, Q, S, Š, T) tel.: 271 071 883
barbora.vrublova@praha22.cz


Zde naleznete podrobnější informace k Úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Informační letáky (formát pdf):

Odborné sociální poradenství

Spolupráce s orgány obcí, státními organizacemi, církevními a charitativními organizacemi

Vydávání parkovacích karet na základě rozhodnutí LPS a ÚP

Bezdomovectví

Menšiny, integrace cizinců

Opatrovnictví

Veřejné zdravotnictví

  • Úsek pečovatelské služby a komunitního plánování:

Terénní pečovatelská služba

Pracovní skupiny komunitního plánování

Osoby

Hartmanová Iva

OSPOD, pěstounská péče

Souralová Ivana

OSPOD, kurátorka pro děti a mládež

Jírů Barbora

nesvéprávní

Roupcová Eva

komunitní plánování, pečovatelská služba

Hovorková Renata, Bc., DiS.

sociální pracovník, kurátor pro dospělé

Fikejzl Bohumil

instruktor sociální péče

Vaníčková Jana

pečovatelská služba

Bejšáková Mariya

pečovatelská služba