Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Předmět působnosti svěřený Statutem hl.m. Prahy (obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.).
 

Organizační členění: 
  • Úsek sociálně-právní ochrany dětí:

Komplexní výkon sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče a sociální kurately
 

 Jméno:

 Svěřená agenda:

 Kontakt:

 Hartmanová Iva

 sociálně-právní ochrana dětí  (počáteční písmeno příjmení dítěte A, B, C + NRP ),  náhradní rodinná péče (pěstounské rodiny)

 tel.: 271 071 884

 iva.hartmanova@praha22.cz

Mgr. Fialová Irena

 sociálně-právní ochrana dětí (počáteční písmeno příjmení dítěte R, Ř, U, V, W, X, Y, Z, Ž + cizinci), specializace na případy s mezinárodním prvkem

 tel.: 271 071 881

 irena.fialova@praha22.cz

 Souralová Ivana

sociálně-právní ochrana dětí  (počáteční písmeno příjmení dítěte K + CAN, DN + kuratela), kurátorka pro děti a mládež, specializace na případy týraných, zanedbávaných a zneužívaných dětí a na problematiku domácího násilí

 tel.: 271 071 816

 ivana.souralova@praha22.cz

Mgr. Petra Janíková

 

 sociálně-právní ochrana dětí (počáteční písmeno příjmení dítěte G, H, CH, I, M, N, O)

 tel.: 271 071 888

 petra.janikova@praha22.cz

Bc. Barbora Vrublová, DiS. sociálně-právní ochrana dětí (počáteční písmeno příjmení dítěte D, E, F, J, L, P, Q, S, Š, T) tel.: 271 071 883
barbora.vrublova@praha22.cz


Zde naleznete podrobnější informace k Úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Informační letáky (formát pdf):

Odborné sociální poradenství

Spolupráce s orgány obcí, státními organizacemi, církevními a charitativními organizacemi

Vydávání parkovacích karet na základě rozhodnutí LPS a ÚP

Bezdomovectví

Menšiny, integrace cizinců

Opatrovnictví

Veřejné zdravotnictví

  • Úsek pečovatelské služby a komunitního plánování:

Terénní pečovatelská služba

Pracovní skupiny komunitního plánování

Osoby

Hartmanová Iva

OSPOD, pěstounská péče

Souralová Ivana

OSPOD, kurátorka pro děti a mládež

Jírů Barbora

nesvéprávní

Roupcová Eva

komunitní plánování, pečovatelská služba

Hovorková Renata, Bc., DiS.

sociální pracovník, kurátor pro dospělé

Fikejzl Bohumil

instruktor sociální péče

Bejšáková Mariya

pečovatelská služba