Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2008

Všechna došlá podání za rok 2008 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízením příslušným odborům.

Na svém 48. zasedání dne 14. ledna 2009 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány právním úsekem Odboru kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2008 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2008 došlo 10 podání. Petice byla podána 1. Stížností bylo podáno 9. Žádná podaná stížnost nebyla stížností ve smyslu § 175 z. č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů.
   V řádném termínu bylo vyřízeno všech 10 podání. Proti jedné stížnosti, týkající se sekání trávy o víkendech, byl vznesen další podnět podáním opakované stížnosti. Stížnost pak byla vyřízena ke spokojenosti občana. Proti žádnému vyřízení stížnosti či petice nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Stížnosti se týkaly problematiky veřejného pořádku, výstavby a koncem roku 2008 především řešení MHD. Podaná petice vyjadřovala nesouhlas se zastavěním pozemku při ulici V Bytovkách.
   Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 
Počet podání celkem
10
Z toho - petic
  1 
            - stížností
  9
Vyřízeno v termínu
10
Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení
  0
Nevyřízeno - odloženo
  0
Termín prodloužen
  0
Počet podaných opravných prostředků
  0
  

                


 
 
                                                                
 

Datum vložení: 19. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2014 0:00
Autor: Pavel Čornej