Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2010

Všechna došlá podání za rok 2010 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízením příslušným odborům.

 
    Na svém 6. zasedání dne 19. ledna 2011 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány  Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2010 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.
Celkem za rok 2010 došlo 5 podání. Petice byla podána 1. Stížnosti byly podány 4.
  
V řádném termínu bylo vyřízeno všech 5 podání. Vyřízení jediné petice přešlo do roku 2011, v němž byla již také vyřízena. Proti žádnému vyřízení stížnosti či petice nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu, ale jedna stížnost byla podána opakovaně pro nesouhlas s jejím vyřízením.
   Stížnosti se týkaly problematiky životního prostředí, a to jak čistoty či hluku, a dále úklidu obecních prostor a schůdnosti komunikací v zimním období. Petice byla podána na podporu urychlení realizace dopravního opatření komunikací Rozdělená a V Kuťatech.
 
   Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 
Počet podání celkem
  5
Z toho - petic
  1 
            - stížností
  4
Vyřízeno v termínu
4 + 1 (přešlá do roku 2011)
Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení
  0
Nevyřízeno - odloženo
  0
Termín prodloužen
  0
Počet podaných opravných prostředků
  0
 
Datum vložení: 21. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 21. 3. 2014 0:00
Autor: Pavel Čornej