Městská část Praha 22
Praha 22

Pozvánka na dubnové setkání pracovních skupin

které se bude konat 16. dubna 2018 v DPS II

P   O   Z  V  Á  N   K  A

na společné setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“ a

„rodina, děti, mládež“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb

 

 Dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání pracovních skupin v rámci komunitního plánování, které se koná v pondělí dne 16.4.2018 v 16.30 hodin v budově Domu s  pečovatelskou službou II v Klubu seniorů.

 

Program

  1. Podněty členů pracovních skupin
  2. Informace z MČ Praha 22, z MČ Praha Kolovraty, z MHMP
  3. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha Kolovraty na období 2019 – 2021

-  projednání a upřesnění návrhu prioritních oblastí komunitního plánu /senioři a zdravotně postižení, rodina, děti, mládež/ v návaznosti na výsledky dotazníkového šetření 2017

-   financování sociálních služeb MČ Praha 22 /obce, dotace, granty/

  1. Diskuze, závěr

 

 

S pozdravem,

 

Eva Roupcová

koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb

telefon: 271 071 882

e-mail: eva.roupcova@praha22.cz

Datum vložení: 11. 4. 2018 14:08
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2018 14:10
Autor: Petra Vaňková