Městská část Praha 22
Praha 22

Pozvánka na listopadové setkání pracovních skupin

které se bude konat 20. listopadu 2017 v DPS II

P   O   Z  V  Á  N   K  A

na společné setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“
a „rodina, děti, mládež“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb


                     Dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání pracovních skupin v rámci komunitního plánování, které se koná v pondělí  dne 20. 11. 2017  v 16.30 hodin v budově Domu s  pečovatelskou službou II v Klubu seniorů.


Program:
1. Úvod
2. Výsledky dotazníkové akce v roce 2017 – „Jak zlepšit život rodinám: dětem a mládeži, seniorům a osobám se zdr. postižením v Praze 22 a v Kolovratech“
3. Informace z MČ Praha 22 – projekt „Praha 22 podporuje seniory a mezigenerační spolupráci“,  z MČ Praha Kolovraty, z MHMP
4. Podněty členů pracovních skupin
5. Diskuze, závěr


S pozdravem,
 

Eva Roupcová
koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
telefon: 271 071 882
e-mail: eva.roupcova@praha22.cz

Datum vložení: 15. 11. 2017 15:02
Datum poslední aktualizace: 15. 11. 2017 15:03
Autor: Petra Vaňková