Městská část Praha 22
Praha 22

Obecné informace, podmínky účasti

Nabídka našim seniorům a ostatním zájemcům, kteří rádi cestují, a to bez rozdílu, zda jsou někde organizováni či nejsou, účastnit se čtyř zájezdů, při nichž budou mít možnost seznámit se se zajímavými místy naší republiky.

VÝLETY (NEJEN) PRO VŠECHNY SENIORY MČ PRAHA 22 

 

OBECNÉ INFORMACE


   Je dobrým zvykem, že mnohé městské části v Praze, ale i řada jiných obcí a měst, pořádají pro své seniory, myšleno tím celou seniorskou veřejnost, jednodenní autokarové poznávací výlety po vlasti české. Také my, na uhříněveské radnici, jsme se rozhodli, že v roce 2020 nabídneme našim seniorům, kteří rádi cestují, a to bez rozdílu, zda jsou někde organizováni či nejsou, účastnit se čtyř zájezdů, při nichž budou mít možnost seznámit se se zajímavými místy naší republiky, s jejími kulturními památkami, přírodou a podobně, nebo v těchto místech zavzpomínat na své mládí a porovnat dřívější časy se současností. Nevylučují se ani krátké výjezdy za humna Čech. Za tímto účelem jsme se spojili s cestovní agenturou Arces, jež má s výlety pro seniory dlouhodobé zkušenosti, z jiných městských částí, pro něž výlety pořádá, jsou na ni příznivé reference, a která naše výlety připraví a zahrne pod svá křídla.

   Akce jsou určeny především pro seniory starší 63 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 22, tedy v Uhříněvsi, Pitkovicích nebo Hájku, a uskuteční za předpokladu účasti alespoň 36 přihlášených osob (uzávěrka přihlášek končí sedm dní před datem konání akce). Pakliže sedm dní před konáním akce nebude naplněna plná kapacita autokaru, budou se výletu moci účastnit i osoby mladší 63 let a i osoby bydlící mimo MČ Praha 22, a to bez ohledu na jejich věk.
   Informace o jednotlivých výletech budou s dostatečným časovým předstihem uveřejněny prostřednictvím Uhříněveského zpravodaje, vývěsek, webových stránek MČ Praha 22 a podobnými médii.

 

PODMÍNKY ÚČASTI


   Jak bylo výše uvedeno, akce jsou určeny především pro seniory starší 63 let s trvalým bydlištěm v MČ Praha 22, tedy v Uhříněvsi, Pitkovicích nebo Hájku, a uskuteční za předpokladu účasti alespoň 36 přihlášených osob (uzávěrka přihlášek končí sedm dní před datem konání akce). Zájemci o účast se pak v určené dny a stanovené doby dostaví do Otevřeného informačního centra vedle hlavního vchodu radnice MČ Praha 22, kde bude přítomen zástupce cestovní agentury, jenž bude mít prodej akce na starost. Ten podle občanského průkazu zkontroluje věk a trvalé bydliště zájemce, který tím současně vyjádří souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby toho kterého výletu, jelikož jeho účast bude dotována naší městskou částí vždy ve výši 200,- Kč na osobu a je potřeba vědět, že se jedná skutečně o našeho seniora. Zbytek ceny výletu senior zaplatí na místě a obdrží o tom potvrzení. Každý senior bude moci zakoupit účast pro dvě osoby na jednu akci s tím, že i o s ním jedoucí druhé osobě doloží potřebné údaje. V den konání výletu se účastníci dostaví 15 minut před stanoveným odjezdem na místo přistavení autobusu v Uhříněvsi a průvodce akce je bude do něho vpouštět podle pořadí, jak byli zapsáni na seznam. Sedadla v dopravním prostředku si senioři vyberou podle svého uvážení a volného místa. Kdo k odjezdu přijde později, musí se smířit i s horším výběrem pozice, třebas bude na seznamu uveden jako první. Odhlášení se z výletu bude moci již přihlášený účastník provést ve lhůtě nejméně šest dní před jeho konáním. V takovém případě bude seniorovi finanční částka vrácena; při zrušení účasti v době kratší jak šest dní se storno rovná 100 %, pokud za sebe odhlašující se senior nedodá náhradníka.

Případná neobsazená místa bude možno doplnit eventuálními náhradníky či osobami mladšími 63 let, avšak ty nebudou mít nárok na finanční dotaci a uhradí plnou cenu.

 

CO CENA VÝLETU OBSAHUJE


   Cena zájezdu bude vždy obsahovat dopravní služby, avizované vstupy a průvodcovské služby. Odjezdy na výlet budou vždy z určeného místa v Uhříněvsi (poblíž autobusové zastávky Nové náměstí, směr do centra, pokud nebude v informačních mediích uvedeno jinak), a to autokary splňujícími požadované normy a předpisy EU. Avizované vstupy do objektů kulturních či přírodních památek a podobně budou rezervovány na stanovenou dobu, takže by nemělo docházet ke zbytečným časovým prodlevám. Je samozřejmostí, že výletníky na akcích doprovázející průvodci jsou zkušenými a prověřenými pracovníky ve svém oboru. Při zájezdech je kolem poledního ponecháván účastníkům prostor k možnému občerstvení se podle vlastního rozhodnutí a při delších přepravních trasách jsou činěny i hygienické zastávky. 

 

Datum vložení: 3. 2. 2020 15:39
Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2020 15:13
Autor: Daniel Malenovský