Městská část Praha 22
Praha 22

Společná pomoc rodinám v bytové nouzi

Praha 22 podepsala Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze spolu se čtyřmi městskými částmi a hl. městem Prahou.

Hlavní město Praha a městské části Praha 1, 7, 10 a 22 se podpisem Memoranda zavázaly, že budou společnými silami řešit bytovou nouzi rodin na svých územích. Rada hlavního města Prahy Memorandum schválila v srpnu, odhlasováno bylo i na radách a zastupitelstvech jednotlivých městských částí.

 

Cílem Memoranda je zajistit, aby žádné z pražských dětí nežilo na ubytovně, a spolupracovat na vytvoření integrovaného systému pomoci rodinám v bytové nouzi. V ČR vyrůstá 20 500 dětí v závažné bytové nouzi. Nejvíce jich je na území hlavního města. Konkrétně se jedná o 540 rodin, které žijí na ubytovnách, v azylových domech nebo v naprosto nevyhovujících bytových podmínkách.

 

Praha a městské části začaly v této oblasti podnikat konkrétní kroky. Magistrát vyčlenil desítky bytů, ve kterých v následujících měsících bude ubytovávat rodiny s dětmi, které momentálně žijí na ubytovnách, v plánu je také zřízení Kontaktního místa pro bydlení. Praha 10 uspořádá v říjnu registrační týden rodin, Praha 7 se bude věnovat mapování lidí na ulici. V obou městských částech rovněž fungují Kontaktní místa pro bydlení, jejichž prostřednictvím je obyvatelům poskytováno základní poradenství v oblasti dostupného a sociálního bydlení. Praha 22 již několik let provozuje bytovou, právní a sociální poradnu, nyní by měla být problematika sociálního bydlení řešena jedním koordinátorem v kontaktním centru, poradny by však měly být zachovány pro širokou veřejnost. V brzké době Praha 22 plánuje výstavbu deseti startovacích bytů s podporovaným nájemným po dobu prvních tří let,“ sdělila Kateřina Erbsová, radní pro oblast sociální a rodinné politiky.

 

Memorandum je nadále otevřené a mohou se k němu přidat i další městské části, které chtějí řešit bytovou nouzi na svém území ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

 

Více informací: praha.eu

Datum vložení: 15. 10. 2019 18:20
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2020 18:21
Autor: Petra Vaňková