Městská část Praha 22
Praha 22

Profil zadavatele = elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Internetová adresa profilu zadavatele Městské části Praha 22:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-22

 

rok 2014

Dodavatel interaktivní úřední desky a informačního kiosku pro realizaci projektu "Služby e-Governmentu v MČ Praha 22"

Datum: 12. 1. 2015

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka nové a nepoužité interaktivní úřední desky a nového a nepoužitého informačního kiosku pro realizaci projektku "Služby e-Governmentu v MČ Praha 22".

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a ŠD

Datum: 8. 1. 2015

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení budovy ZŠ a ŠD, ul. V Bytovkách 803, Praha 10, k. ú. Uhříněves.

Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů

Datum: 8. 1. 2015

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení budovy ZŠ Jandusů, náměstí bratří Jandusů 2/38, Praha 10, k. ú. Uhříněves.

Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z června 2013

Datum: 8. 1. 2015

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací spočívajících v opravě soustavy rybníků Vodice — Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z června 2013.

Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22 v roce 2015

Datum: 15. 12. 2014

Veřejná zakázka malého rozsahu

Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z června 2013

Datum: 8. 12. 2014

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací spočívajících v opravě soustavy rybníků Vodice — Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z června 2013.
<b>Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.</b>

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a ŠD

Datum: 8. 12. 2014

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení budovy ZŠ a ŠD, ul. V Bytovkách 803, Praha lO, k. ú. Uhříněves.
<b>Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.</b>

Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele

Datum: 8. 12. 2014

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebních prací spočívajících v zateplení budovy ZŠ Jandusů, náměstí bratří Jandusů 2/38, Praha 10, k. ú. Uhříněves.
<b>Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.</b>

Oprava komunikací a chodníků MČ Praha 22 - výběr zhotovitele

Datum: 13. 10. 2014

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy komunikací, vč. zajištění dopravně inženýrských opatření a zajištění vydání (DIR).

Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití - výzva k podání nabídky na v.z. malého rozsahu

Datum: 3. 10. 2014

Předmětem VZ je nákup 15 kusů PC dle technické specifikace pro kancelářské využití.

Zobrazeno 1-10 ze 21