Městská část Praha 22
Praha 22

Pietní akce k 74. výročí konce 2. světové války

V pondělí 6. května 2019 v 10 hodin se sešli u uhříněveského pomníku padlých zástupci vedení městské části, spolků, církví a školských zařízení, aby si připomněli konec 2. světové války.

Pietním aktem, který trval 45 minut, provázel kurátor Uhříněveského muzea a kronikář Michal Klich.

 

V úvodu zazněla orchestrální verze skladby „Nářek Židů“ z opery Nabucco Giuseppe Verdiho. Následovaly česká, slovenská a evropská hymna v podání DPS Jiskřička. Potěšující bylo, že zazněly obě sloky jak české, tak slovenské státní hymny. Pak bylo předáno slovo 1. místostarostce MČ Praha 22 Kateřině Erbsové, která vystoupila s hlavním projevem. V něm stručně popsala události tohoto válečného konfliktu a v závěru vyzdvihla jeho oběti a jejich památku. Po projevu následovaly písně „Život je jen náhoda“ a „Škoda lásky“, kterou si zpívali vojáci při odjezdu na frontu, opět v podáním DPS Jiskřička. Poté s projevem vystoupil starosta TJ SOKOL Uhříněves Tomáš Bělina, který znovu zdůraznil především oběť milionů lidí.

 

Za zvuků smutečního pochodu „Pax vobis – Pokoj Vám“ k pomníku nejprve položili věnec místostarostové Kateřina Erbsová a Pavel Kosař, radní pro kulturu a školství Radovan Koutský a radní pro územní plán, životní prostředí a veřejný prostor Ondřej Lagner. Následoval společný „ekumenický“ věnec římskokatolické farnosti a Českobratrské církve evangelické položený Jaroslawem Andrzejem Batógem a Jiřím Ortem. Věnec TJ SOKOL Uhříněves položili starosta Tomáš Bělina a sestra Blanka Zajícová, za Občanský spolek Uhříněves pak členky Rady OSU Michaela Kolářová a Dagmar Marková. Věnec 162. ZO ČSBS položili předseda Libor Čermák a Hana Kubová. Postupně následovaly kytice školských zařízení, které položili zástupci vedení škol a kytice Klubu seniorů položená Eleonorou Tunzerovou a Růženou Truhlářovou. Kladení smutečních květin ukončila společná modlitba za oběti války. Pietní tradičně akt zakončila „Modlitba pro Martu“ v podání DPS Jiskřička a vyzvánění zvonů katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava.


Michal Klich

Datum vložení: 6. 5. 2019 13:57
Datum poslední aktualizace: 6. 5. 2019 14:35
Autor: Petra Vaňková