Městská část Praha 22
Městská část Praha 22

 Probíhá úprava webových stránek.

Výroční členská schůze ZO Senioři Praha 22

V sobotu 4. února 2018 se konala od 14 hodin v Divadle U22 výroční schůze našich seniorů, letos již pod novým názvem Senioři ČR, z. s.

Sešlo se ke stovce seniorů a seniorek a za účasti předsedy Krajského výboru hl. m. Prahy Senioři ČR a víceprezidenta ÚR pana Miloslava Mrštiny, starosty MČ Praha 22 ing. Martina Turnovského a jeho dvou zástupců pana Knotka a Bc. Selingera program probíhal jako po másle.

 

Na začátku věnoval ředitel divadla pan Roman Urbanec kulturní program – úžasně zazpívali mladí konzervatoristé, kteří zaslouženě sklidili potlesk.

 

Předsedkyně ZO Senioři Praha 22 Mgr. Miroslava Růžičková seznámila přítomné se Zprávou o činnosti seniorů v uplynulém roce a věřte – byla velmi obsáhlá, dále následovala revizní zpráva o hospodaření, přijetí 21 nových členů (celkem jich je už 203),  seznámení s Programovým prohlášením Seniorů ČR, přijatým na 10. sjezdu SDČR v listopadu 2017, tady lze konstatovat, že stanovené zásady jsou již rozpracovány do plánu činnosti ZO Senioři Praha 22 pro rok 2018.  Čestným uznáním byly oceněny členky ZO, které se významně podílely na aktivním průběhu roku 2017 různých činností seniorů.

 

Své zdravice přednesli přítomní hosté, především chválili místní spolek seniorů za aktivity, přislíbili podporu, ocenili nárůst členské základny a popřáli hodně úspěchů. V diskusi bylo konstatováno, že máme mezi sebou  i více členů, starších 90ti let, kterých je třeba si považovat, pozvání na turistické vycházky a návštěvy kulturních akcí a také pozvání na Mezinárodní sportovní hry Senioři ČR, z. s. , které se budou konat o prázdninách v Praze a bude dobře, když zde bude mít ZO Praha 22 své zástupce. Paní Mgr. Katka Kaňoková oznámila novou aktivitu „Senior point“ v OIC, vždy v pondělí, kdy bude seniorům radit paní vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Zdeňka Žaludová a od 1. března 2018 každý čtvrtek v době 10-12 hod vedoucí Klubu seniorů paní Stáňa Drozenová a Ing. Olga Jandová, víceprezidentka ÚR Senioři ČR, z. s., na tomto místě si bude také možno zakoupit zájezdy pořádané organizací Senioři Praha 22. Nakonec návrhová komise přítomné seznámila s Usnesením, které bylo jednomyslně schváleno, jeho obsah najdete na webových stránkách Seniorů Praha 22: https://seniori-praha22-uhrineves.webnode.cz/

 

Po programu následovalo občerstvení a potom, opět dárek pana ředitele divadla v podobě promítání zajímavého filmu.

 

Olga Jandová

Datum vložení: 5. 2. 2018 17:19
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2018 17:25
Autor: Petra Vaňková

Aktuální vydání

Uhříněveský zpravodaj - červen 2020 (formát pdf, velikost souboru 3,03 MB)

Aktuální číslo - PDF ke stažení

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa - odkaz otevře nové okno
MAPA PŘÍSTUPNOSTI

Bezbariérová mapa
GEOPORTÁL

Geoportál Praha

info přímo do mobilu

Informace z Prahy 22 ve vašem mobilu

Informace ke koronaviru

Informace ke koronaviru

máte vyhotovené doklady?

Máte již hotový občanský průkaz nebo cestovní pas?
On-line objednávky
 

Významné odkazy

Uhříněveský zpravodajFacebook městské části Praha 22        Mobilní aplikace Praha 22 v mobilu

Milion pro Prahu 22 - participativní rozpočetBěžecká škola Prahy 22

Divadlo U22Kino Účko
 

Hájek

Spolek za kvalitnější život v Pitkovicích
SDČR Praha 22/30 * ZO Senioři Praha 22Senior Point
Náš region JIHZápraží - jihovýchod za Prahou
Informační portál Prahy 22 - Uhříněvsi a okolí

Portál veřejné správy

Portál hlavního města Prahy
Portál bezpečnosti a krizového řízení hl. m. Prahy

Praha Metropole všech - web nejen pro cizince

Czech POINT

Co, Kdy v Praze