Městská část Praha 22
Praha 22

Dopravní omezení v červenci a srpnu

situace dopravního omezení

Důvodem jsou stavební práce při navyšování kapacity čističky vod na náměstí Bratří Jandusů.

Vážení spoluobčané,

dovolte nám Vás informovat o dopravním omezení v době letních prázdnin, tj. červenci a srpnu. Již nyní probíhají práce na Náměstí Bratří Jandusů, kdy dochází k navýšení kapacity čerpací stanice odpadních vod. Kapacita stávající ČSOV z důvodu bytové výstavby na tomto náměstí již nepostačovala. Investorem akce je Pražská vodohospodářská společnost, a. s. a dopravní omezení pro tuto část prací stanovil Magistrát hl. m. Prahy.

Práce, které budou probíhat na komunikaci Přátelství, jsou přesunuty na dobu letních prázdnin, kdy děti nechodí do školy a doprava přes naši Městskou část je o něco mírnější.

Nyní se práce postupně přesunou i na komunikaci Přátelství a s tím souvisí následující dopravní omezení:

  1. v termínu 29. 06. – 12. 07. bude vjezd a výjezd z komunikaci Nám. Bří. Jandusů řízen semafory a v době 8:00 – 14:00 hod. nebude vjezd a výjezd vůbec povolen.
  2. v termínu 13. 07. – 30. 07. bude vjezd a výjezd z komunikaci Nám. Bří. Jandusů řízen semafory, bez časového omezení.
  • A dále dochází ke zrušení zastávky „Uhříněves“ ve směru do centra. I přes snahy zastávku zachovat nebylo toto možné z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti provozu i s ohledem na řízení dopravy semafory. Nejbližší zastávka je na Novém náměstí nebo Sídliště Uhříněves (při komunikaci K Uhříněvsi) a K Netlukám (při komunikaci K Netlukám)
  1. v termínu 31. 7. – 16. 08. dochází ke změně organizace dopravy, kdy při výjezdu z komunikaci U Starého mlýna na Přátelství je třeba využít objízdné trasy přes komunikaci Semanského
  • I nadále zůstává zrušena zastávka „Uhříněves“ ve směru do centra. I přes snahy zastávku zachovat nebylo toto možné z důvodu zachování bezpečnosti a plynulosti provozu i s ohledem na řízení dopravy semafory. Nejbližší zastávka je na Novém náměstí nebo Sídliště Uhříněves (při komunikaci K Uhříněvsi) a K Netlukám (při komunikaci K Netlukám)
  1. v termínu 17. 08. – 01. 09. dochází ke změně organizace dopravy, kdy při výjezdu z komunikaci U Starého mlýna na Přátelství je třeba využít objízdné trasy přes komunikaci Semanského
  • zastávka Uhříněves ve směru do centra bude opět v provozu.

 

Provoz na komunikaci Přátelství bude řízen semafory.

Veškeré uzávěry, případně objížďky budou řádně označeny dopravním značením. Věnujte prosím zvýšenou pozornost dočasnému dopravním značení, které se v naší Městské části v době letních prázdnin objeví.

Děkujeme za pochopení dopravních omezení.

 

Ing. Alena Sehnalová

odbor dopravy

e-mail: alena.sehnalova@praha22.cz

tel.: +420 271 071 837

 

Datum vložení: 21. 6. 2024 11:15
Datum poslední aktualizace: 25. 6. 2024 14:36
Autor: MgA. Ivan Vágner