Městská část Praha 22
Praha 22

Příjezd do ulice Vachkova (přes Morávkovu) je nyní pouze ulicí Lidického

titulní obrázek

! Prosíme obzvlášť rodiče žáků ZŠ U Obory, aby věnovali pozornost této informaci. Ulice Morávkova (podél Obory) je nyní celá jednosměrná, vjíždí se do ní pouze uprostřed ulicí Lidického. Cyklisté mohou využívat ulici obousměrně.

V srpnu 2022 došlo k dopravním změnám v ulici Morávkova. Ta se stala pro osobní automobily jednosměrnou v celé délce podél Obory (dosud byla jednosměrná jen jedna polovina). Jediný vjezd do ulice Vachkova je přes ulici Lidického kolem čerpací stanice EuroOil.

mapa_automobily

 

Zvláštní pozornost dostali cyklisté, protože je využívána dětmi na cestě ke školní jídelně. Po komunikaci se mohou pohybovat v obou směrech, na což upozorňují dodatkové tabulky dopravního značení. Platí pro ně ale povinnost dát přednost zprava! Prosíme rodiče, aby upozornili děti, že při cestě do jídelny mají na křížení ulic Morávkova a Lidického auta přednost. Řidiči jsou omezeni rychlostí 30 km/hod. a upozorněni piktogramem na pohyb cyklistů.

mapa cyklisté

 

Důvodem, proč k zjednosměrnění došlo je parkování. Dosud v obousměrném úseku auta parkovat neměla, nebyla totiž splněna podmínka dostatečné šíře komunikace pro každý směr jízdy. Nyní se v ulici již parkovat může bez postihu na nově vyznačených místech tak, aby byl umožněn vjezd obyvatelům na jejich pozemky a také zajištěn dostatečný výhled na křižovatkách.

 

Podrobnější informace získáte na odboru životního prostředí a dopravy.

Datum vložení: 18. 8. 2022 11:10
Datum poslední aktualizace: 18. 8. 2022 11:16
Autor: Petra Vaňková