Městská část Praha 22
Praha 22

Připravuje se uzavření pavilonu v ZŠ U Obory na základě anonymního udání

Připravuje se uzavření pavilonu v ZŠ U Obory na základě anonymního udání

Informace starosty rodičům žáků, navštěvujícím nový pavilon v ZŠ U Obory.

Vážení rodiče,

tento dopis je opět určen těm z Vás, jejichž děti chodí do 3. - 4. třídy v pavilonu ZŠ U Obory. S mnoha z Vás jsme se opakovaně setkali na schůzkách minulý a tento týden, ne všichni jste ale informováni o vývoji.

Máme v tuto chvíli připravenou dokumentaci tak, abychom mohli pavilon snad do 14 dnů zkolaudovat. Od té chvíle se v něm Vaše děti budou moci bez dalších problémů učit. Snažili jsme se všemi silami odvrátit situaci, aby Vaše děti musely chodit jinam. Zkrátili jsme čekací dobu před kolaudací z několika měsíců na několik týdnů. Situaci jsme vysvětlovali, apelovali jsme na deklarovanou slušnost opozice. Bylo to bohužel marné.

Toto pondělí 21.9. jsme oficiálně obdrželi rozsáhlé anonymní udání, rozeslané na 65 adres. Jeho autora známe, protože od něj dostáváme mnoho podobných dopisů a sms, ale nebudeme ho jmenovat. Doručením anonymu se bohužel politická rétorika stala aktem, na který musí stavební úřad reagovat.

Ještě jsme zjišťovali, zda má nenávistný anonym stejnou váhu jako otevřený občanský podnět, ale bohužel, má.

V tomto okamžiku se proto už připravují dokumenty, které pavilon v ZŠ U Obory brzy uzavřou a to do doby, než bude kolaudace provedena.

Řešíme nyní s paní ředitelkou Vodičkovou jak budeme dál postupovat. Které ze špatných řešení vybereme. Protože se jedná, jak doufáme, nyní už jen o dva týdny, snažíme se zkombinovat i prostorové zdroje úřadu, zda by děti namísto dovážení do jiných pražských obvodů nemohly ty dva týdny nouzově přebývat v některém z našich prostorů.

Je nám velice líto, že situace dospěla až sem. O dalším postupu Vás budeme informovat.

Tomáš Kaněra

starosta MČ Praha

 

Jako přílohu přikládáme celé anonymní udání:

–––––––––– Přeposlaná zpráva –––––––––
Od: PrivateX01 <PrivateX01@proton.me>
Datum: ne 18. 9. 2022 v 13:52
Předmět: Otevřený dopis občanů MČ Praha 22 Odboru výstavby ÚMČ Praha 22, zastupitelům, občanům MČ Praha 22 a dalším
Komu: podatelna@praha22.cz <podatelna@praha22.cz>, pavla.vinklarova@praha22.cz <pavla.vinklarova@praha22.cz>, vladimir.zavodsky@praha22.cz <vladimir.zavodsky@praha22.cz>, vladimir.stibr@praha22.cz <vladimir.stibr@praha22.cz>, roman.petr@praha22.cz <roman.petr@praha22.cz>, tomas.kanera@praha22.cz <tomas.kanera@praha22.cz>, kosl@senat.cz <kosl@senat.cz>
Kopie: stepan.zmatlo@praha22.cz <stepan.zmatlo@praha22.cz>, radovan.koutsky@praha22.cz <radovan.koutsky@praha22.cz>, miroslav.roth@praha22.cz <miroslav.roth@praha22.cz>, katerina.erbsova@praha22.cz <katerina.erbsova@praha22.cz>, pavel.kosar@praha22.cz <pavel.kosar@praha22.cz>, ivo.kratky@praha22.cz <ivo.kratky@praha22.cz>, ondrej.lagner@praha22.cz <ondrej.lagner@praha22.cz>, vojtech.zelenka@praha22.cz <vojtech.zelenka@praha22.cz>, silvie.stepankova@praha22.cz <silvie.stepankova@praha22.cz>, petr.kral@praha22.cz <petr.kral@praha22.cz>, martin.linhart@praha22.cz <martin.linhart@praha22.cz>, martin.turnovsky@praha22.cz <martin.turnovsky@praha22.cz>, jiri.knotek@praha22.cz <jiri.knotek@praha22.cz>, jiri.matyasek@praha22.cz <jiri.matyasek@praha22.cz>, ondrej.semecky@praha22.cz <ondrej.semecky@praha22.cz>, jan.vorlicek@praha22.cz <jan.vorlicek@praha22.cz>, posta@mvcr.cz <posta@mvcr.cz>, posta@msmt.cz <posta@msmt.cz>, posta@csicr.cz <posta@csicr.cz>, podatelna@mmr.cz <podatelna@mmr.cz> (+ 11 soukromých mailů)

Věc: otevřený dopis Odboru výstavby ÚMČ Praha 22, zastupitelům, občanům MČ Praha 22 a dalším

V Praze dne 18.9.2022

Vážený stavební úřade,

předpokládáme, že se jste již z nějakého zdroje nebo přímo ze webové stránky MČ Praha 22, kde byl dne 16.9.2022 zveřejněn otevřený dopis starosty MČ Praha 22 datovaná 15.9.2022, ve kterém otevřeně přiznává, že stavba modulového pavilonu Základní školy U Obory, Vachkova 630 na pozemcích parc. č. 734/1, 736/1, 734/2 v k.ú. Uhříněves je užívána v rozporu se zákonem, když je užívána bez kolaudace.

Dle dostupných informací uvedená stavba byla povolena rozhodnutí OV ÚMČ Praha 22 tj. vaším úřadem  č. j. P22 23414/2022 OV11 a to vydáním společného povolení dne 8.9.2022. S ohledem na datum vydání rozhodnutí a s ohledem předpokládaný termín nabytí právní moci, který činí minimálně 15 dnů od vydání rozhodnutí, takže lze dovodit, že uvedené rozhodnutí nabude právní nejdříve dne 23.9.2022 a je tedy jasné, že uvedené vydané rozhodnutí k dnešnímu ještě nenabylo právní moci. I přesto, že uvedené rozhodnutí zatím nenabylo právní moci, tak stavba nejen, že již je vlastně dokončena, ale dokonce je již i užívána k výuce žáků. K dnešnímu dni se tedy jedná o stavbu, která je postavena bez zákonem požadovaného povolení v právní moci tj. jedná se o černou stavbu.

Uvedená modulová přístavba je pracovníky školy a žáky školy přitom používána minimálně o 1.9.2022 tj.  v době, kdy ještě nebylo vydáno výše jmenované společné povolení.

Bez ohledu výmluvy uvedené v otevřeném dopise p. starosty Kaněry, že o bezpečnost uživatelů stavby, kterými jsou nejen pedagogové nebo nepedagogický personál školy, ale i děti včetně nejmenších žáků, je postaráno, dle našeho názoru s ohledem na to, že se jedná o černou stavbu bez vydaného povolení k jejímu užívání, jsme toho názoru, že opak je pravdou tj. že užívání stavby bez vydaného povolení k jejímu užívání je nejen protizákonné, ale je i nebezpečné. Na protiprávnosti nebo nebezpečnosti užívání uvedené stavby nic nemění ani fakt, že jsou k dispozici různé revize. pro fotografie, na které je vidět natažený elektrický prodlužovací kabel, který patrně sloužil k napájení modulové přístavby.

I přesto, že p. Kaněra uvádí, že motivem jeho protiprávního chování je minimalizace problémů našich dětí a jejich rodiče, tak opak je pravdou. Motivem jeho postupu bylo za každou cenu zakrýt v rámci probíhající volební kampaně svou vlastní neschopnost ve funkci radního pro investice, když namísto hledání řešení v rámci zákonem stanoveného rámce (tímto řešením s minimálním vlivem např. mohla být v otevřeném dopise nejmenovaná dočasná střídavá výuka pro mladší ročníky ráno a pro vyšší ročníky ráno bez potřeby autobusových transportů).  Vrcholem ukázky neschopnosti p. Kaněry je pak pokus přenést zodpovědnost za vlastní neschopnost (včetně realizace modulové přístavby za veřejné peníze jako černou stavbu tj. bez existence relevantního povolení) nebo s ohledem na přijaté rozhodnutí realizovat výuku nejmenších žáků v nezkolaudovaném objektu spíše všeho schopnost na zákonné čekací lhůty na vyjádření jednotlivých orgánů. Tyto lhůty jsou zákonem stanovené a jsou stavebníků známé. Stejně nemocná je jeho dehonestace toho, kdo upozorní stavební úřad na nezákonné praktiky p. Kaněry bez toho, že nahlásí své jméno.  Je to stejně nesmyslné, jako by chycený zloděj měl zůstat anonymní, a ten kdo zloděje chytil při krádeži, naopak měl povinnost zloději nahlásit svoje jméno.

I přesto, že ve svém otevřeném dopise p. Kaněra uvádí „Musím ale bohužel upozornit i na to zlé. Narazili jsme totiž už na sociálních sítích na výzvy, aby někdo podal anonymní podnět - v podstatě udání - že se děti učí v nezkolaudovaném objektu.“, tak s ohledem na flagrantní porušování práva nezbývá nic jiného než jím hozenou rukavice zvednout a to včetně dalšího postupu v rámci tradice, který v MČ Praha 22 zavedl sám p. Kaněra a kterou naposledy sám ukázkově realizoval na zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 dne 5.9.2022, kdy sám navrhl podat trestní oznámení kvůli protizákonnému chování na politického oponenta skupiny, do které on sám patří,a to nešlo o případ , kdy může být ohrožen o zdraví nebo život osob.  Jeho návrh pak byl přijat nejen hlasem jeho samého, ale i hlasy dalších 12 zastupitelů, mezi které patří i radní pro školství p. Koutský a pí. Vodičková, která je ředitelkou ZŠ U Obory (a ve volbách kandidující za Dvacetdvojku+Svobodní), kde za jejího vědomí probíhá výuka nejmenších žáků v pro výuku nezkolaudovaných prostorech.

Protože p. Kaněra není žádný zachránce nebo Robin Hood, ale naopak se v pozici starosty MČ zcela bezohledně chová na úkor druhých jako úplný gangster, a byť s jím zavedenou tradicí nesouhlasíme, tak v situaci, kdy p.. Kaněra namísto včasného přiznání vlastního selhání a přijetí účinných opatření p. Kaněra flagrantně dále porušuje zákon kvůli svým politickým ambicím, když tyto ambice navíc realizuje na úkor nejmladších žáků a pracovníků ZŠ U Obory. Bohužel tedy není možné postupovat jinak, než v této tradici pokračovat do doby, kdy bude dosaženo stavu, kdy bude bez výjimek a subjektivních hodnocení jako primární respektován platný zákon.

Svou politickou nemocnost navíc p. starosta realizuje i tím, že pro vyjádření své politické velikosti a na podporu své kandidatury ve volbách využívá informační prostředky ve vlastnictví MČ (minimálně inzerát s jeho osobou na poslední straně Uhříněveského zpravodaje č.9/2022 a bilboardy ve vlastnictví MČ na Novém náměstí a u kruhového objezdu u Lidla) bez toho, že by stejnou možnost nabídl i dalším subjektům kandidující ve volbách. O „demokratickém“ uvažování ve stylu p. Lukašenka z Běloruska u p. starosty pak svědčí i nový zákaz komentářů na facebookové stránce MČ Praha 22 (to aby byl distribuován a výhradně slyšet jen názor p. starosty a jeho oponenti ať „drží hubu“).

Nesmyslná je i argumentace, že se naše děti nebo jejích rodiče jsou rukojmími, těch co si dovolí veřejně poukázat na porušování práva, když realita je taková, že tyto děti jsou rukojmími neschopnost a všeho schopnosti minimálně p. starosty Kaněry a ředitelky pí Vodičkové.

Poslední kapkou na oslavě kultu politického gangstera p. Kaněry a úplným bizárem pak je dnešní zveřejnění pozvánky na jednání zastupitelstva na 24.9.2022 od 17:00 tj. v druhém dni voleb, když mandát stávající zastupitelů končí prvním dnem voleb a ustavující nové zastupitelstvo ještě nemůže být svoláno.

Přitom na svolání jednání zastupitelstva starosta, když žádost zastupitelů o svolání jednání byla na úřad doručena již 9.9.2022, měl dostatek času.

Když p. starosta svolal jednání Zastupitelstva v době, kdy se s ohledem na volby, žádné jednání zastupitelstva nemůže konat, pak patrně českým unikát (nota bene, když p. starosta měl dost casu na to ho svolat na den před zánikem mandátu stávajících zastupitelů).

Nechceme s hrůzou čekat na to, co co ganster a pan správný „demograticky“ k zakrytí svých vlastních selhání jiri.parizek@praha22.cz jako veřejně činná osoba vymyslí příště.

S ohledem na výše uvedené gangsterství by měli ze svých funkcí v orgánech MČ Praha 22 a kandidátek pochopitelně okamžitě odstoupit minimálně p. Kaněra (starosta MČ zvolený a kandidující za hnutí ANO), pí Vodičková (zastupitelka MČ zvolená za Hnutí pro Prahu 22, ředitelka ZŠ U Obory a kandidující za uskupení Dvacedvojka+Svobodní) a p. Koutský (radní MČ zvolený za uskupení STAN+Svobodní a kandidující za uskupení Dvacedvojka+Svobodní).

Rádi bychom se podepsali, ale v MČ, kde se starosta chová jako politický a právní gangster a kde naopak tento stejný pan starosta zastupitelstvu MČ Praha 22 dne 5.9.2022 (tj. v době, kdy jistě p. starosta věděl, že výuka žáků v ZŠ U Obory probíhá v nezkolaudované černé stavbě)  v rámci probíhajícího předvolebního boje předkládá ke schválení návrhy na podání trestních oznámení na své politické protivníky a pro tyto návrhy hlasuje nejen pan starosta, ale hlasuje pro ně i zastupitelka pí. Vodičková, která je ředitelkou ZŠ U Obory, která přitom vědomě nechává probíhat výuku žáků v nezkolaudovaných učebnách v ZŠ U Obory, se snad nikdo nebude divit, že toto upozornění je podáváno jako anonymní.

Na základě výše uvedeného stavební úřad žádáme o okamžité zjednání nápravy a to tak, aby již nebylo ohrožováno zdraví osob užíváním nezkolaudované výše uvedené stavby.

Dále žádáme, abyste prošetřili časový postup realizace stavby stavebníkem a zda stavby byla časově realizována v souladu s předpisy.

Děkujeme, že tomuto oznámení s ohledem na existující rizika pro žáky i pedagogy v ZŠ U Obory věnujete náležitou a okamžitou pozornost a bezodkladně zajistíte zjednání nápravy tohoto nebezpečného a protiprávního stavu v ZŠ U Obory.

S pozdravem

Občané MČ Praha 22

 

Datum vložení: 21. 9. 2022 14:40
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2022 14:47
Autor: MgA. Ivan Vágner