Městská část Praha 22
Praha 22

Sto let elektrického osvětlení v Uhříněvsi

Nám. Protifašistických bojovníků, na fotografii je patrné elektrické vedení  (20. léta 20. století, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

10. ledna 1923 byla v Uhříněvsi zavedena mimořádná inovace, která byla zásadní pro další rozvoj města. Poprvé byly osvětleny některé ulice, domácnosti, obchody a dílny pomocí elektrického proudu.

Dobové fotografie a podrobnosti, např. kde se nacházela prozatímní elektrárna, se dozvíte v článku.

Z Uhříněveské kroniky:

„V posledních letech před světovou válkou rostla Uhříněves velmi rychle. Každým rokem přibývalo několik nových domů. Stavební krise, jaká se dostavila za světové války, zarazila na čas rozvoj města. Kolik roků se téměř ničeho nestavělo. Až v letošním roce 1923 zase stavební ruch u nás oživuje. Hospodářské poměry se sice pomalu, ale přece jen stále lepší. Bude se stavěti zajisté více, zejména až stavební potřeby zlevní. Potom vyroste domovina naše, město Uhříněves, ve veliké pražské předměstí. Kéž jsi krásná a šťastná domovino naše!“

 

Těmito slovy začíná v roce 1923 psát Uhříněveskou kroniku učitel měšťanské chlapecké školy v Uhříněvsi, zastupitel a nově zvolený kronikář Bohuslav Navrátil. Rok 1923 byl pro Uhříněves velice přínosný.

Jedna mimořádná inovace, která byla pro další rozvoj aglomerace zcela zásadní, byla zavedena hned 10. ledna. Poprvé byly osvětleny některé ulice, domácnosti, obchody a dílny v Uhříněvsi pomocí elektrického proudu.

 

„V městě Uhřiněvsi již dříve se na některých místech svítilo elektricky jako v cukrovaru, ve mlýně a v továrně na konservy. Na podzim roku 1922 začala se budovati síť elektrického osvětlování po celém městě a během zimy byla dostavěna. Poněvadž ale síť ta nebyla ještě připojena na proud elektráren elektrárenského svazu okresů středočeských, byla zřízena zatím na dobu kratší zatímní elektrárna pro zdejší město v kůlně na dvoře radničním. Tu vyrábí stroj parní elektrickou sílu (proud) pro celé město. Proudem tím osvětlují se ulice našeho města i mnohé domácnosti, obchody, dílny i místnosti veřejné. Po prvé svítilo se elektricky 10. ledna 1923.“ (z Uhříněveské kroniky)

 

Ačkoliv se elektrické osvětlení jistě nedostalo do všech domácností, protože zavedení elektřiny bylo finančně náročné, jednalo se o zcela přelomovou událost a např. ve škole na náměstí Bratří Jandusů se poprvé rozsvítily žárovky již 26. ledna.

 

Rok 1923 byl opravdu bohatý na veliké události. Přání kronikáře Bohuslava Navrátila se postupně stávalo skutečností a Uhříněves vzkvétala. My Vám ta mimořádná stoletá výročí budeme v průběhu letošního roku připomínat.                                                                                                             

(Autor: Hana Spěšná)

 

Nám. Protifašistických bojovníků, na fotografii je patrné elektrické vedení  (20. léta 20. století, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

Nám. Protifašistických bojovníků, na fotografii je patrné elektrické vedení
(20. léta 20. století, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

 

Ulice Přátelství po zavedení elektrifikace  (20./30. léta 20. století, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

Ulice Přátelství po zavedení elektrifikace
(20./30. léta 20. století, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

 

V kůlně na dvoře bývalé radnice (dnes nám. Bratří Jandusů 33/32) byla v roce 1923 dočasně zřízena malá elektrárna, která umožnila osvětlení některých ulic, dílen, obchodů, domácností a školy. (přibližná poloha dočasné elektrárny je označena šipkou, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

V kůlně na dvoře bývalé radnice (dnes nám. Bratří Jandusů 33/32) byla v roce 1923 dočasně zřízena malá elektrárna, která umožnila osvětlení některých ulic, dílen, obchodů, domácností a školy. (přibližná poloha dočasné elektrárny je označena šipkou, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

 

Pohled na Uhříněves, 20. léta 20. století (přibližná poloha dočasné elektrárny je označena šipkou, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)

Pohled na Uhříněves, 20. léta 20. století (přibližná poloha dočasné elektrárny je označena šipkou, Foto: Archiv Uhříněveského muzea)   

 

 

Datum vložení: 10. 1. 2023 9:47
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2023 10:07
Autor: Petra Vaňková