Městská část Praha 22
Praha 22

MŽP - Kotlíkové dotace

MŽP - Kotlíkové dotace

Domácnosti využívající tuhá paliva mohou stále využít dotaci až 180 000 Kč na výměnu starého neekologického kotle na uhlí a koks. Žádosti bude možno podávat 7.8.2023 – 31.8.2024.

Pokud  tyto  domácnosti  využijí  příležitost  k  získání  finančních  prostředků  poskytovaných EU prostřednictvím  Operačního  programu  Životní  prostředí  2021  –  2027,  mohou  z těchto  zdrojů uhradit až 95% svých nákladů na instalaci nového tepelného zdroje.

Zahájení příjmu elektronicky podaných žádostí: 7. srpna 2023 v 08:00 hod.

Příjem elektronických žádostí o dotaci bude ukončen: 31. srpna 2024 v 23:59 hod.

Podání žádosti není vázané na realizaci výměny, žádost můžete podat před zahájením výměny kotle.

Dotace jsou určeny těm, kteří vlastní a bydlí v rodinném domě, trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci, bytovém domě nebo bytové jednotce v bytovém domě za podmínek:

  • žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání Žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
  • žadatel nebo některý člen jeho domácnosti pobíral v období od 1. 1. 2022 příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).

Výměnu starého kotle není nutné celou financovat z vlastních prostředků, stačí podat žádost a lze získat zálohu 60 % z dotované částky.

Pokud tedy Vaše domácnost topila kotlem na uhlí a koks s ručním přikládáním, nesplňujícím ani minimální emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5, který jste vyměnili po datu 1. 1. 2021 nebo se jej teprve v blízké budoucnosti chystáte nahradit (na vlastní realizaci budete mít 2 roky od podpisu  smlouvy),  vybírejte  výrobky  uvedené  v „Seznamu  výrobků  a  technologií“  (SVT),  splňující nízkoemisní  požadavky  (ekodesign)  na  stránkách  https://svt.sfzp.cz/  a  nahraďte  jej  nízko-emisním tepelným zdrojem podporovaného typu:

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva - max. výše dotace 130 000 Kč.

Tepelné čerpadlo - max. výše dotace 180 000 Kč.

Plynové kondenzační kotle a kotle s ruční dodávkou paliva nebudou podporovány.

Zákaz používání kotlů, nesplňujícím min. emisní třídu 3, vstupuje v platnost 1. září 2024, ale o dotaci žádejte co nejdříve, neboť termín ukončení příjmu žádostí v této výzvě se tímto nemění!

(Text ke stažení též v příloze ve formátu PDF.)

Přílohy

dopis MZP

Kotlík_dotace_V_text_001.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 564,43 kB
Datum vložení: 24. 7. 2023 12:16
Datum poslední aktualizace: 24. 7. 2023 12:32
Autor: MgA. Ivan Vágner