Městská část Praha 22
Praha 22

Omezení spalování suchého rostlinného materiálu od října 2023

Omezení spalování suchého rostlinného materiálu od října 2023

Praha schválila vyhlášku, která zakazuje od října venkovní pálení ohňů. Výjimkou bude příprava jídla (např. grilování) a mimo smogovou situaci.

Dne 14.9. 2023 zastupitelstvo HMP schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2023, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu (jako např. listí) v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy. Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší a snížit imisní zátěž veřejnosti.

Vyhláška zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování na celém území hlavního města Prahy. Vyhláška zároveň uvádí, co se rozumí rostlinným materiálem a jak s ním nakládat. I nadále bude možné spalovat v otevřených ohništích suché dřevo a šišky, pokud je taková činnost realizována jako volnočasová aktivita, spojená například s přípravou jídla na otevřeném ohništi či grilu, s výjimkou období, kdy je vyhlášena smogová situace.

 

Více: https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/obecne_zavazna_vyhlaska_HMP_52023_omezeni_spalovani_sucheho_rostl_materialu.html

Foto: ivabalk, Pixabay

Datum vložení: 27. 9. 2023 22:23
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2023 22:36
Autor: MgA. Ivan Vágner