Městská část Praha 22
Praha 22

Změna odběratele energíí

v nájemních bytech

Uzavření smlouvy o dodávce elektřiny

zákaznická linka
tel:  267 055 555

společné s Pražskou plynárenskou
tel:  840 555 333

Obchodní kancelář Adria – Jungmanova 31, Praha 1
Obchodní kancelář Balabenka – Ocelářská 5a, Praha 9
Obchodní kancelář Vladimírka – Vladimírova 18, Praha 4

Uzavření smlouvy o dodávce zemního plynu
tel:  840 555 333

Obchodní kancelář – U Plynárny 500, Praha 4
Obchodní kancelář – Jungmanova 31, Praha 1

Uzavření smlouvy o dodávce vody

call centrum
tel:  840 111 112

VEOLIA VODA
zákaznické centrum PVK – Dykova 3
Praha 10

V nájemních domech uzavírá majitel domu a poskytuje nájemníkům jako službu spojenou s bydlením.
Na uvedených kontaktních místech vyplní žadatel žádost o uzavření smlouvy  s dodavatelem.

Smlouvu lze stáhnout i z internetu:


Pro připojení nového odběrového místa zemního plynu je k žádosti nutno připojit doklad o provedené vstupní revizi a tlakové zkoušce na dané zařízení.

Pro připojení nového odběrového místa elektrické energie je k žádosti  nutno  připojit doklad o provedení vstupní revize na dané zařízení.

Při změně nájemníka, je postup následující:

  • původní nájemce ukončí u dodavatele písemně odběr,
  • nový nájemce, na základě uzavřené nájemní smlouvy, zažádá u dodavatele o změnu odběratele.


V případě nejasností lze kontaktovat techniky OSM ÚMČ Praha 22:

p. Maňák
tel: 271 071 866
jan.manak@praha22.cz

Datum vložení: 6. 6. 2020 21:01
Datum poslední aktualizace: 6. 6. 2020 21:02
Autor: Petra Vaňková