Městská část Praha 22
Praha 22

Tisková zpráva z workshopu Česká škola pro cizince

Dne 17. 9. 2019 se v rámci projektu MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723, uskutečnil ve spolupráci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a META, o.p.s. interaktivní workshop cílený na podporu rovných příležitostí dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

 

škola pro cizince

 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpgProjekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II
Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA Z WS PRO RODIČE DĚTÍ S OMJ

 

ČESKÁ ŠKOLA PRO CIZINCE
Vzdělávání dětí v České republice
Podpora rovných příležitostí všech dětí a žáků

 

 

            Dne 17. 9. 2019 se v rámci projektu MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723, uskutečnil ve spolupráci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a META, o.p.s. interaktivní workshop cílený na podporu rovných příležitostí dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

 

            Informativní část workshopu proběhla v prostorách ÚMČ Praha 22 od 16:00 do 17:30, následovala méně formální část věnovaná diskusi a individuálním konzultacím potřeb účastníků. Realizační tým MAP spolu s vedením škol tak za pomoci organizace META navázali kontakt s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem. Ti se zde dozvěděli základní informace o vzdělávání dětí a žáků v České republice a o důležitosti podpory rovných příležitostí všech dětí a žáků, včetně dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Rodiče získali představu o vzdělávání i o pocitech a problémech, kterým děti s OMJ ve školách procházejí. Získali také informace o tom, kdy a kde mohou vyhledat pomoc. Dozvěděli se o všech právech a povinnostech rodiče, dítěte, školy i o možnostech volnočasových aktivit na Praze 22.

 

            Workshop zahájila Pavlína Harantová z odboru kanceláře úřadu MČ Praha 22, přivítala hosty, představila organizátory workshopu i přítomné zástupce škol a školských zařízení. V průběhu WS krátce přivítal hosty také starosta MČ Praha 22 Vojtěch Zelenka a informoval je o situacích, ve kterých jim může ÚMČ pomoci. Představeny byly jednotlivé školy, školky, školská zařízení a jejich přítomní zástupci, tlumočena byla konkrétní technickoorganizační sdělení škol rodičům s OMJ. Pro přítomné děti účastníků byl zajištěn drobný program, papír, fixy, kreslení, čaj a zákusek.

 

            Po celou dobu konání workshopu i návazných neformálních diskusí bylo zajištěno tlumočení do ruštiny, angličtiny a vietnamského jazyka. Překlad a tlumočení zajistili zástupci organizace META. Do diskuse se tak mohli zapojit také zástupci novinářů z vietnamské komunity, redaktoři časopisu Nguoivietxaxu.

 

            Realizaci workshopu s rodiči dětí s odlišným mateřským jazykem předcházelo 17. 5. 2019 a 29. 8. 2019 uskutečnění dvou přípravných seminářů realizačního týmu MAP II pro zástupce všech zapojených škol a organizace META. Přípravné semináře byly věnovány sběru námětů a potřeb pro zacílení podpory dětí s OMJ a informovanosti jejich rodičů, sběru potřeb škol a školských zařízení pro úspěšné organizační i sociální začlenění dětí s OMJ a pro nezbytnou spolupráci s rodiči těchto dětí. Pozvánky na WS byly zveřejněny na webových stránkách ÚMČ v sekci „Aktuality“ a v sekci MAP II, na webových stránkách škol, místních vývěskách a ve vydáních Uhříněveského zpravodaje (07-08/2019, 09/2019), dále na Facebooku MAP II a v mobilní aplikaci ÚMČ Praha 22. Pozvánky byly distribuovány v češtině, angličtině, ruštině a vietnamštině. Využito bylo také facebookových profilů a neformálních komunikačních kanálů cizojazyčných komunit v Praze, a to s cílem oslovit zejména vietnamskou komunitu.

 

 

Za realizační tým:   Mgr. Petr Anděl, Ph.D.
                                     Facilitátor projektu
                                     MČ Praha 22 – MAP II

 

 

Přílohy

TZ - Česká škola pro cizince

2019_09_17_Ceska skola pro cizince.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,92 kB
Datum vložení: 23. 9. 2019 10:56
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2020 9:42
Autor: Petra Vaňková