Městská část Praha 22
Praha 22

Rozvoj čtenářské gramotnosti – Divadlo Litvínov v U22

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme pro žáky škol v naší městské části uspořádali divadelní představení, do Uhříněvsi jsme pozvali divadlo z Litvínova.

 

V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti jsme pro žáky škol v naší městské části uspořádali divadelní představení, do Uhříněvsi jsme pozvali divadlo z Litvínova.

 

Děti z MŠ a žáci prvních tříd se prostřednictvím neuvěřitelných hereckých výkonů, skvělých kostýmů, zajímavých dialogů dostaly do světa hmyzu, broučků, berušek, zhlédly představení Ferda Mravenec. Paní učitelky na toto představení dále navázaly, intenzivně se věnovaly odkazu Ondřeje Sekory, nejen v literatuře, ale i ve filmové tvorbě.

 

Pro žáky 9. tříd bylo zvoleno představení Klára, které je působivým vyprávěním z Osvětimi. Toto představení tematicky zapadá do výuky dějepisu. Autorka působivým způsobem zpracovala příběh své babičky. Všechny žáky příběh natolik zaujal, že po posledních slovech se sálem rozhostilo ticho, teprve potom následoval bouřlivý potlesk, po tvářích některých stékaly i slzy…

 

Děkujeme hercům z Litvínova, za působivá představení profesionální úrovně. Ve školním roce 2020/2021 bychom v rámci rozvoje čtenářské gramotnosti uspořádaly další představení. Akce proběhla pod vedením pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka projektu MČ Praha 22 - MAP II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723.

Datum vložení: 9. 12. 2019 14:57
Datum poslední aktualizace: 18. 2. 2020 15:24
Autor: