Městská část Praha 22
Praha 22

Workshop/seminář s tématem ŠKOLNÍ ZRALOST

Čtvrtek 24. 9. 2020 od 17.00 do 19.30
Středa 14. 10. 2020 od 14.30 do 17.00
Středa 14. 10. 2020 od 17.00 do 19.30

Pozvánka na workshop/seminář s tématem ŠKOLNÍ ZRALOST

Cílová skupina: učitelé MŠ, učitelé ZŠ I. stupně (zejména učitelé I. ročníků), ředitelé MŠ, ZŠ, asistenti pedagoga SO Praha 22

Kdy:
ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 17.00 do 19.30
ve středu 14. 10. 2020 od 14.30 do 17.00
ve středu 14. 10. 2020 od 17.00 do 19.30

prosím, přihlašujte se na Vámi vybraný termín ve spolupráci s ředitelem/ředitelkou vaší školy do 18. 9. 2020

Kde:
ve čtvrtek 24. 9. 2020 v MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927
ve středu 14. 10. 2020 v MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20
Okruhy témat:
- Posuzovaní schopností a dovedností dítěte.
- Poruchy učení, (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie).
- Poruchy chování (ADD, ADHD). Zvládání hyperaktivity (ADHD), potíže s koncentrací pozornosti a nápadnou pomalostí.
- Výchovné potíže, kdy dítě "neposlouchá".
- Potíže ve škole (kamarádi, zařazení do třídy, pocity osamělosti).
- Nápravy poruch – metody a postupy.
- Psychosomatická onemocnění dětí.
- Náročné situace v rodině.
- Úzkostné stavy dětí i jiných členů rodiny.

Workshop povede:

Mgr. Hana Otevřelová se věnuje výchově a vzdělávání dětí, jejich prospívání v rodině, ve škole, mezi vrstevníky. Jako speciální pedagožka pomáhá převážně při prevenci a nápravách specifických poruch učení a chování, při přípravě dětí na budoucí nároky školy, tedy na zvládání čtení, psaní, počítání, pracuje s dětmi přibližně od pěti let. Školákům pomáhá překonávat překážky v učení, které jim specifická porucha učení přináší.
Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se zaměřením na etopedii a psychopedii. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudovala sociologii, a to se zaměřením na sociologii výchovy a rodiny.

Více na www.hanaotevrelova.cz


Upozornění: Pokud by epidemiologická situace v souvislosti s výskytem Covid-19 neumožňovala konání semináře, budou účastníci včas informováni.

Přílohy

Seminář – školní zralost

SKOLNIZRALOST_PEDAGOGOVE_POZVANKA_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,31 kB
Datum vložení: 2. 9. 2020 16:46
Datum poslední aktualizace: 21. 1. 2021 16:52
Autor: