Městská část Praha 22
Praha 22

Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání

Tato výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Konzultace projektových záměrů probíhají od 15. 11. 2017 do 24. 5. 2018.

 

Podrobnější informace

Datum vložení: 12. 10. 2017 12:34
Datum poslední aktualizace: 13. 12. 2017 12:44
Autor: Petra Vaňková