Městská část Praha 22
Praha 22

Popis znaku

Modrý štít, jehož spodní část vyplňuje půda písčité barvy, z níž vystupuje městská brána se dvěma věžemi a po obou stranách připojenými částmi městské hradby...

Modrý štít, jehož spodní část vyplňuje půda písčité barvy, z níž vystupuje městská brána se dvěma věžemi a po obou stranách připojenými částmi městské hradby, všechny tyto stavby mají cimbuří a skládají se z kvádrů stříbrné barvy. Městská brána je opatřena zlatou do polovice zdviženou padací mříží, každá z obou věží má okno zlatě zamřížované, pak červenou valbovou střechu se dvěma zlatými makovicemi.

Obě věže jsou pod okny zdobeny štítky, z nichž štítek na pravé věži je od vrchního pravého rohu nakoso stříbrnou barvou nad černou rozdělen (erb Smiřických), štítek pak na levé věži obsahuje ve stříbrném poli červený kříž se širokými konci, jehož ramena vybíhají do dvou špicí (znak templářů).
 
znak

 

Před městskou branou svatý Jiří usmrcuje draka. Postava světce je oděna železným brněním, zelenou suknicí a červeným, žlutě podšívaným pláštěm. Se hřbetu vzpínajícího se bílého oře, červeně vystrojeného, vráží kopí do oheň soptícího jícnu okřídleného zeleného netvora, jenž se svíjí pod koněm. Na horním kraji štítu, který je obklopen ozdobnou obrubou bronzové barvy, spočívá stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými výběžky.

Městský znak byl navržen akademickým malířem Jindřichem Bubeníčkem a byl schválen v roce 1914.

 

Datum vložení: 7. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2020 16:12
Autor: