Městská část Praha 22
Praha 22

Správní obvod

Hlavní město Prahaje rozděleno na 57 městských částí, které vykonávají svoji samosprávu, mají svá zastupitelstva a starosty. Mnohé technicky náročné agendy státní správy však nejsou  některé městské části schopny zajistit. Proto bylo rozhodnuto rozdělit území hlavního města  do 22 správních obvodů.

Jedním z nich se stala i naše městská část – Městská část Praha 22 (do roku 2001 Městská část Praha-Uhříněves). Najdete ji na jihovýchodním okraji Prahy, směrem na Říčany a Kutnou Horu. Svou rozlohou 1 561 ha patří mezi největší pražské městské části.