Městská část Praha 22
Praha 22

Termíny zasedání

Schválené termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 na rok 2022

Termíny byly schváleny na 1. zasedání RMČ dne 5. 1. 2022.
 

Harmonogram zasedání ZMČ
Termín zasedání
Začátek zasedání
1. zasedání ZMČ 09. 03. 2022 17:00 hodin
2. zasedání ZMČ 08. 06. 2022 17:00 hodin
3. zasedání ZMČ 07. 09. 2022 17:00 hodin