Městská část Praha 22
Praha 22

Termíny zasedání

Schválené termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 na rok 2023

Upravené termíny byly schváleny na 3. zasedání RMČ dne 25. 1. 2023.
 

Harmonogram zasedání ZMČ
Termín zasedání
Začátek zasedání (v)
1. zasedání ZMČ 8. 3. 2023 15:00
2. zasedání ZMČ 7. 6. 2023 15:00
3. zasedání ZMČ 6. 9. 2023 15:00
4. zasedání ZMČ 6. 12. 2023 15:00