Městská část Praha 22
Praha 22

Termíny zasedání

Schválené termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 na rok 2024

Revokace termínů byla schválena usnesením č. UR-105-6/24 ze dne 28. 2. 2024.
 

Harmonogram zasedání ZMČ
Termín zasedání
1. zasedání ZMČ 1. 2. (od 15 hodin)
2. zasedání ZMČ 10. 4. (od 15 hodin)
3. zasedání ZMČ 24. 6. (od 15 hodin)
4. zasedání ZMČ 18. 9. (od 15 hodin)
5. zasedání ZMČ 16. 12. (od 15 hodin)