Městská část Praha 22
Praha 22

Termíny zasedání

Schválené termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 na rok 2021

Termíny byly schváleny na 35. zasedání RMČ dne 22. 12. 2020.
 

Harmonogram zasedání ZMČ
Termín zasedání
Začátek zasedání
1. zasedání ZMČ 27. 01. 2021 17:00 hodin
2. zasedání ZMČ 24. 03. 2021 17:00 hodin
3. zasedání ZMČ 19. 05. 2021 17:00 hodin
4. zasedání ZMČ 23. 06. 2021 17:00 hodin
5. zasedání ZMČ 22. 09. 2021 17:00 hodin
6. zasedání ZMČ 20. 12. 2021 17:00 hodin