Městská část Praha 22
Praha 22

Termíny zasedání

Schválené termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 na rok 2022

Upravené termíny byly schváleny na 16. zasedání RMČ dne 19. 5. 2022.
 

Harmonogram zasedání ZMČ
Termín zasedání
Začátek zasedání
1. zasedání ZMČ 9. 3. 2022 17:00 hodin
2. zasedání ZMČ 20. 4. 2022 17:00 hodin
3. zasedání ZMČ 29. 6. 2022 17:00 hodin
4. zasedání ZMČ 19. 9. 2022 17:00 hodin