Městská část Praha 22
Praha 22

Termíny zasedání

Schválené termíny zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 na rok 2020

Termíny byly schváleny na 27. zasedání RMČ dne 27. 11. 2019.
 

Harmonogram zasedání ZMČ
Termín zasedání
Začátek zasedání
7. zasedání ZMČ 19. 02. 2020 17:00 hodin
8. zasedání ZMČ 06. 05. 2020 17:00 hodin
9. zasedání ZMČ 24. 06. 2020 17:00 hodin
10. zasedání ZMČ 16. 09. 2020 17:00 hodin
11. zasedání ZMČ 09. 12. 2020 17:00 hodin