Městská část Praha 22
Praha 22

LÉKAŘSKÝ DŮM UHŘÍNĚVES

LÉKAŘSKÝ DŮM UHŘÍNĚVES

Nové náměstí 1431/20
Praha 22 - Uhříněves
www.praha22.cz

Nové náměstí 1431/20, Praha 22 - Uhříněves,

www.praha22.cz

 

 

Základní přehled přístupnosti

Základní přehled přístupnosti

 

 

Uživatelský popis

Vstup

Komunikace v okolí polikliniky je tvořena převážně zámkovou dlažbou a místy má kombinaci podélného (až 4 %) a příčného (2 – 4 %) sklonu.

Těžké dvoukřídlé vstupní dveře (hlavní křídlo šířka zúžena madlem na 72 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm) se otevírají mechanicky směrem dovnitř. Zvonková signalizace není k dispozici. Ze zádveří (šířka 237 cm, hloubka 342 cm) vedou jednokřídlé dveře (šířka 80 cm) do lékárny s pultem (výška 105 cm). Do interiéru polikliniky vedou další dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka zúžena madlem na 72 cm, vedlejší křídlo šířka 80 cm), otevírají se mechanicky směrem do zádveří.

 

Interiér

Prostory Lékařského domu se nachází v přízemí, v suterénu, v prvním, druhém a třetím patře. Jednotlivá patra jsou mezi sebou propojena dvěma výtahy. Část prostor v přízemí je přístupná pouze šikmou schodišťovou plošinou.

PŘÍZEMÍ

Kromě lékárny, se vstupem ze zádveří polikliniky, se v přízemí nachází oddělení urologie přístupné pouze šikmou schodišťovou plošinou (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 90 cm). Zvonková signalizace pro přivolání obsluhy (výška 114 cm) je umístěna u plošiny. U ordinace je upravená toaleta. Všechny průjezdy jsou širší než 80 cm, s výjimkou dveří na upravenou toaletu (šířka 78 cm). Manipulační prostor je dostatečný.

1. – 3. PATRO

Všechny průjezdy na chodbách i dveře do ordinací lékařů jsou širší než 80 cm, s výjimkou jednokřídlých dveří ambulance pro akutní rehabilitaci (šířka 70 cm) ve třetím patře. Manipulační prostor je dostatečný. V jednotlivých patrech je dohromady 5 upravených toalet, další upravená toaleta se nachází v suterénu.

 

Výtah

Jednotlivá patra jsou propojena dvěma vedle sebe umístěnými výtahy.

První výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 140 cm) spojuje suterén až 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 104 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 115 cm.

Druhý výtah (automaticky otevírané dveře šířka 90 cm; klec šířka 110 cm, hloubka 210 cm) spojuje suterén až 3. patro. Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec je vybavena madlem a zrcadlem na čelní stěně. Sklopné sedátko je k dispozici. Ovladač na nástupních místech je ve výšce max. 104 cm, maximální výška ovladačů uvnitř klece je 115 cm.

 

Hygienické zázemí

WC ve zvýšeném přízemí

Částečně přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 78 cm; kabina šířka 200 cm, hloubka 153 cm) se nachází ve zvýšeném přízemí na oddělení urologie a je přístupná přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 114 cm, hloubka 99 cm). Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem do strany. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 132 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Vedle manipulačního prostoru u WC mísy je nevhodně umístěn pisoár.

WC v suterénu

Přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 167 cm, hloubka 170 cm) se nachází v suterénu polikliniky. Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 100 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

WC v 1. a 2. patře

Dvě přístupné samostatné toalety (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 182 cm, hloubka 162 cm) se nachází v prvním a druhém patře a jsou přístupné přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 142 cm, hloubka 151 cm). Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 85 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Vedle manipulačního prostoru u WC mísy je nevhodně umístěn pisoár.

Přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 172 cm, hloubka 174 cm) se nachází v prvním patře a je přístupná přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 149 cm, hloubka 198 cm). Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 105 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

Přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 160 cm, hloubka 185 cm) se nachází ve druhém patře a je přístupná přes předsíň (dveře šířka 80 cm; předsíň šířka 138 cm, hloubka 194 cm). Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 121 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Dispozice toalety je nevhodně otočená o 90°.

WC ve 3. patře

Částečně přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 153 cm, hloubka 171 cm) se nachází ve třetím patře polikliniky. Jednokřídlé dveře do WC se otevírají mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný (šířka 70 cm – blokováno umyvadlem). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem.

 

Parkování

K dispozici jsou 3 vyhrazená parkovací stání, umístěná na parkovišti u objektu.

Datum vložení: 21. 1. 2016 9:27
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Petra Vaňková