Městská část Praha 22
Praha 22

P22 bez bariér

Pražská doprava bez bariér - mikrobusy na objednání

Datum: 1. 4. 2020

Pražská integrovaná doprava zavedla pro osoby s těžkým zdravotním postižením, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, s trvalým bydlištěm v hl. m. Praze nebo ve vybraných obcích Středočeského kraje nový druh dopravy - mikrobus na objednání.

#

ÚŘAD MČ PRAHA 22

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1250
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 271 071 812
e-mail: podatelna@praha22.cz
www.praha22.cz

#

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 125
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 271 071 812
e-mail: podatelna@praha22.cz
www.praha22.cz

#

MUZEUM A KNIHOVNA UHŘÍNĚVES

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1251/2
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 271 071 827
e-mail: michal.klich@praha22.cz
www.praha22.cz

#

LÉKAŘSKÝ DŮM UHŘÍNĚVES

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1431/20
Praha 22 - Uhříněves
www.praha22.cz

#

POLICEJNÍ DŮM UHŘÍNĚVES

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1432/21
Praha 22 – Uhříněves

#

DIVADLO U22

Datum: 21. 1. 2016

K Sokolovně 201
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 222 767 900
e-mail: info@divadloU22.cz
www.divadlou22.cz

#

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU I

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1270
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 271 071 882
e-mail: eva.roupcova@praha22.cz
www.praha22.cz

#

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU II

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1440/2a
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 271 071 882
e-mail: eva.roupcova@praha22.cz
www.praha22.cz

#

ČESKÁ POŠTA

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1370/11
Praha 22
tel: +420 267 710 918
e-mail: info@cpost.cz
www.ceskaposta.cz

#

VEŘEJNÁ STRAVOVNA DPS II

Datum: 21. 1. 2016

Nové náměstí 1440
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 271 071 882
e-mail: eva.roupcova@praha22.cz
www.praha22.cz

#

KOSTEL V UHŘÍNĚVSI

Datum: 21. 1. 2016

Nám. bří Jandusů 2/21
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 267 710 830
e-mail: uhrineveska.farnost@centrum.cz
www.uhrineveska.farnost.cz

#

HUSOVA MODLITEBNA

Datum: 21. 1. 2016

Husovo náměstí 378/40
Praha 22 - Uhříněves
tel: +420 211 222 198
e-mail: jiri.ort@evangnet.cz
www.uhrineves.evangnet.cz