Městská část Praha 22
Praha 22

Informace poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelského úvěru

Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů již nebude od 1. 12. 2016 živností. Veškerá regulace těchto činností bude upravena přímo a pouze zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který udělování oprávnění k těmto činnostem a dohled nad nimi svěřuje České národní bance.

Poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů již nebude od 1. 12. 2016 živností. Veškerá regulace těchto činností bude upravena přímo a pouze zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který udělování oprávnění k těmto činnostem a dohled nad nimi svěřuje České národní bance.

   

  • Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podnikatel podal do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 01.03.2017). Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

     

  • Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru  oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, může provozovat tuto činnost do doby, než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo zapíše vázaného zástupce nebo zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru nebo informuje zastoupeného o neprovedení zápisu, pokud do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (do 01.03.2017) podnikatel podal žádost o oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele nebo byl zastoupeným oznámen jako vázaný zástupce nebo zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru. Marným uplynutím této lhůty jeho oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení zaniká.

     

     

Datum vložení: 18. 10. 2016 10:18
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2017 3:42
Autor: Petra Vaňková