Městská část Praha 22
Praha 22

Komunální odpad

Multikomoditní sběr tříděného odpadu

Datum: 6. 6. 2023

Magistrát hl. m. Prahy připravuje velkou změnu v systému třídění komunálních odpadů na území hl. m. Prahy zavedením tzv. multikomoditního sběru.

Dotazník v rámci Studie materiálových toků textilu v Praze

Datum: 9. 6. 2022

Rádi bychom Vás touto cestou požádali o pomoc a spolupráci na vytvoření Studie materiálových toků textilu v Praze. Za tímto účelem byl vytvořen dotazník, doptávající tuto problematiku.

Nové sběrné nádoby na směsný a biologicky rozložitelný odpad

Datum: 6. 1. 2022

· přistavení a výměna sběrné nádoby
· prohlášení plátce poplatku
· poplatek za směsný komunální odpad
· biologicky rozložitelný odpad - zdarma

Re-use pointy ve sběrných dvorech

Datum: 14. 12. 2020

Praha dává použitým věcem druhou šanci. Odstartoval pilotní projekt re-use pointů ve sběrných dvorech.

Systém svozu komunálního odpadu a úklid kolem „popelnic“

Datum: 20. 3. 2020

v Praze

Třídění bioodpadu má cenu

Datum: 16. 3. 2020

Bioodpad tvoří dnes významnou část směsného odpadu. Jeho tříděním pomáháte životnímu prostředí.

Odpady v historii lidstva

Datum: 1. 1. 2020

Pojďme si udělat výlet do minulosti a říci si, jak to bylo s odpady v historii lidstva a jakými cestami se vyvíjelo nakládání s odpady.

Praha už nevyhazuje, nevyhazujte s námi

Datum: 1. 1. 2020

Tak zní motto nové webové stránky praho.nevyhazujto.cz., kterou hlavní město Praha ve spolupráci s portálem nevyhazujto.cz spustilo začátkem září 2017.

Předcházejte vzniku odpadů, neplýtvejte, sdílejte…

Datum: 1. 1. 2020

Nechcete vyhazovat použité věci nebo naopak máte starší retro věci rádi a máte o ně zájem. Nechcete nebo nemůžete některé věci kupovat a potřebujete je nebo je naopak máte doma a rádi byste je zapůjčili dalším lidem.

Nakládání s odpadem z domácností

Datum: 1. 1. 2020

Systém nakládání s odpadem vznikajícím v domácnostech na území hlavního města Prahy je upraven Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 20/2022 Sb. HMP, o odpadech.

Zobrazeno 1-10 ze 16