Městská část Praha 22
Praha 22

Sáčky do biopopelnice nepatří!

Informace ke složení bioodpadu ve svážených nádobách na území hl. m. Prahy

 

Pražané velmi dobře třídí bioodpad. Bohužel se často stává, že veškerá snaha o získání cenné suroviny je zmařena tím, že je bioodpad uložen do nádoby v sáčcích. Ať už se jedná o sáčky plastové biodegradabilní či papírové, obsah nádoby se tak znehodnotí a bioodpad nemůže být na kompostárně zpracován.

Bioodpad z hnědých nádob (biopopelnic) je odvážen na průmyslové kompostárny, kde je dále zpracováván. K ručnímu dotřiďování zde již nedochází. Vzhledem k množství bioodpadu a k technologii zpracování je zcela nemožné rozlišit, zda se jedná o sáčky kompostovatelné či plastové, tudíž materiál, který obsahuje jakékoliv sáčky je jednoznačně nežádoucí.

Při domácím kompostování je použití biodegradabilních sáčků zcela v pořádku, ale bohužel při nádobovém sběru a průmyslovém zpracování představují sáčky velký problém. Protože se zpracovatelé snaží o co nejvyšší možnou kvalitu kompostu, bioodpad, který na první pohled obsahuje sáčky a další nevhodné složky, není kompostárnou přijat ke zpracování.
Výsledný kompost, který na kompostárně vzniká, je testován a certifikován. Tak je zaručena jeho kvalita a bezpečné použití pro pěstování zeleniny, ovoce nebo rostlin.

Pomozte nám s udržením této kvality i vy tím, že budete do biopopelnic odkládat pouze čistý bioodpad bez sáčků!

 

Správně Špatně
bioodpad - správné složení bioodpadu
bioodpad - sáčky v popelnici

 

Co přesně do biopopelnice patří a co je naopak nežádoucí naleznete zde:

https://bioodpad.praha.eu/ a také na informačním letáku.

 

V případě, že bude nádoba přistavována se znečištěným obsahem, odpovědnost nese vlastník a na jeho náklady bude znečištěný bioodpad odvezen a zpracován mimo kompostárnu. Pokud by se problém opakoval, může mu být nádoba i odebrána.

Do nádoby opravdu nepatří žádné typy sáčku! Nepatří tam ani biologicky rozložitelné sáčky jako je papír nebo biologicky (takzvaně) rozložitelný plast.

bio popelnice

Zdroj: Portál životního prostředí, Google

Datum vložení: 15. 6. 2021 13:37
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2024 12:46
Autor: Ing. Jitka Kochánková