Městská část Praha 22
Praha 22

Občanské sdružení Uhříněves

Občanské sdružení Uhříněves je nezisková organizace sdružující občany, kteří mají zájem na zvelebení této městské části.

Občanské sdružení Uhříněves je nezisková organizace, sdružující občany, kteří mají zájem na zvelebení této městské části. Sdružení bylo založeno v prosinci 2005 jako 62 614. sdružení v České republice.
Náplní naší práce je plánování a realizace projektů, které by prospěly naší městské části a především jejím obyvatelům. Členové našeho sdružení se samostatně či jako součást realizačních týmů dle svých možností podílejí na řešení jednotlivých projektů sdružení. Rada sdružení udržuje kontakt s jednotlivými členy a týmy a koordinuje jejich činnost.
V pravidelných intervalech se konají členské schůzky, kde jsou prezentovány dílčí výsledky a pokroky v jednotlivých projektech, prezentovány nové projekty a hledána řešení nastalých problémů. Z každé schůzky sdružení je pořízen zápis, na jehož základě jsou poté aktualizovány informační sekce těchto stránek, v nichž je srozumitelnou a přehlednou formou zachycen aktuální stav řešení projektů.

Sídlo sdružení:

Husovo náměstí č. 36
Praha 10 – Uhříněves
104 00
Kontaktní údaje votavovalibuse@seznam.cz, tel.: 272 702 422, 736 605 886
  michal.klich@p22.mepnet.cz, tel.: 271 071 827
  http://www.portal22.cz/category/mesto/obcanske-sdruzeni-uhrineves/
Datum vložení: 31. 3. 2014 12:42
Datum poslední aktualizace: 28. 11. 2017 23:02
Autor: Praha 22