Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor živnostenský


Živnostenský odbor jako obecní živnostenský úřad dle zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech v platném znění, zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku živnostenského podnikání, vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění, plní úkoly centrálního registračního místa (CRM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
Dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů vede evidenci zemědělského podnikatele.

  • vydává živnostenská oprávnění fyzickým a právnickým osobám, včetně jejich změn, rozhoduje o jejich zrušení
  • vede rejstřík – Registr živnostenského podnikání
  • provádí kontrolu dodržování živnostenského zákona, vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele a zákona o spotřebních daních
  • ukládá pokuty za porušení živnostenského zákona, za porušení vybraných ustanovení zákona na ochranu spotřebitele, zákona o spotřebních daních
  • zajišťuje vyřizování stížností a podnětů občanů náležejících do působnosti odboru
  • společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi  přijímá  přihlášky k daňové registraci nebo příslušná oznámení, oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášky k důchodovému pojištění, přihlášky k nemocenskému pojištění, oznámení vzniku volného pracovního místa nebo jeho obsazení, oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
  • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele dle zákona o zemědělství, včetně změn a vyřazení z evidence

Žádosti a formuláře naleznete zde.

Osoby

Chotová Romana, DiS.

pověřena řízením odboru

Antošová Markéta, Ing.

registrace fyzických a právnických osob

Spálenková Věra

registrace fyzických a právnických osob

Formánek Michael

úsek kontrolní a administrativně správní

Zápisy

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2023

kontroly_zo_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,98 kB
Staženo: 8×
Vloženo: 23. 1. 2024

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2022

kontroly_zo_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,34 kB
Staženo: 104×
Vloženo: 1. 2. 2023

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2021

kontroly_zo_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,4 kB
Staženo: 74×
Vloženo: 31. 1. 2023

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2020

kontroly_zo_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,31 kB
Staženo: 305×
Vloženo: 11. 2. 2021

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2019

kontroly_zo_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,6 kB
Staženo: 313×
Vloženo: 16. 1. 2020

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2018

kontroly_zo_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,78 kB
Staženo: 371×
Vloženo: 25. 1. 2019

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2017

kontroly_zo_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,73 kB
Staženo: 515×
Vloženo: 10. 1. 2018

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2016

kontroly_zo_2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 22,92 kB
Staženo: 496×
Vloženo: 18. 1. 2017

Informace o kontrolách provedených živnostenským odborem v roce 2015

kontroly_zo_2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,65 kB
Staženo: 550×
Vloženo: 20. 1. 2016