Městská část Praha 22
Praha 22

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dešťová kanalizace Sluneční – výběr zhotovitele

-


Veškeré informace k veřejné zakázce malého rozsahu naleznete v přiložených souborech (formáty rtf, xls, zip,pdf):

1) Výzva (velikost souboru 48 kB)
2) Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady (vel. souboru 25 kB)
3) Návrh smlouvy o dílo (velikost souboru 163 kB)
4) Výkaz, výměr ((velikost souboru 97 kB)
5) Krycí list nabídky ((velikost souboru 27 kB)
6) Další přílohy (velikost souboru 2,5 MB)

Datum vložení: 7. 6. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 6. 2013 0:00