Městská část Praha 22
Praha 22

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací

Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav a udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22.

  • Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav a udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22.
Veškeré informace k veřejné zakázce malého rozsahu naleznete v přiložených souborech (formáty rtf, pdf a zip):

1) Výzva (formát pdf, velikost souboru 47 kB)
2) Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady (formát rtf, vel. souboru 20 kB)
3) Čestné prohlášení - finanční způsobilost (formát rtf, velikost souboru 24 kB)
4) Příloha - nabídková cena (formát pdf, velikost souboru 255 KB)
5) Další přílohy (formát zip, velikost souboru 9,2 MB)

Datum vložení: 3. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 12. 2013 0:00