Městská část Praha 22
Praha 22

Historie

stručná historie uhříněveského muzea

V Uhříněvsi bylo muzeum původně v památkovém domě č.p. 380 na Husově náměstí. Dům je mezi obyvateli nazýván Legionářský, neboť právě na návrh místní odbočky čs. legionářů byl vystavěn místo pomníku padlým vojínům v 1. světové válce. Dům byl a dosud je částečně obytným. Památková síň v 1. patře, která byla muzeem, dnes slouží jako obřadní síň. Památky týkající se historie Uhříněvsi byly shromažďovány od roku 1925. Tehdejší městská rada spolu s letopiseckou a osvětovou komisí a se zástupci legionářské obce zorganizovala akci, kdy rozesílala letáčky, které vyzývaly občany k darování či zapůjčení těchto památek. Akce měla značný úspěch. Získalo se tak mnoho rozličných předmětů, které dokládaly tradice a vývoj města Uhříněvsi.
Legionářský dům na Husově náměstí


V památný den 28. října 1925 bylo slavnostně otevřeno muzeum pro veřejnost. Bohužel jen na pouhých 14 let. Osud památkové síně byl neradostný, stejně jako osud českého národa. Okamžitě po nacistické okupaci muselo být muzeum uzavřeno. Po skončení druhé světové války nebylo bohužel obnoveno a počátkem roku 1956 byl veškerý inventář předán okresnímu muzeu a archivu v Říčanech v rámci centralizace muzeí. V Uhříněvsi zůstaly zachovány pouze dvě mramorové desky po stranách vchodu do obřadní síně se jmény padlých a zmizelých v první světové válce, dvě zasklené muzeální skříně vyrobené Richardem Kalibánem a urna s prstí z bojiště u Zborova.

 
Počátkem 90. let 20. století počala jednotlivé předměty sbírat a třídit paní učitelka Libuše Votavová. Roku 1998 v den 85. výročí povýšení Uhříněvsi na město se konalo slavnostní zasedání zastupitelstva, na kterém tehdejší zastupitelé schválili a odhlasovali obnovu muzeálních sbírek. Díky jejich pokračovatelům se podařilo získat finanční prostředky a dne 10. prosince 2002 byla otevřena multikulturní budova Uhříněveského muzea pro veřejnost. Ve dvoudenní výstavce mohli návštěvníci vidět nejvzácnější exponáty. Definitivní zpřístupnění sbírek muzea bylo provedeno dne 27. dubna 2003, v den 90. výročí povýšení Uhříněvsi na město.
Muzeum na Novém náměstí
V současné době jsou na Ministerstvu kultury české republiky zapsány sbírky muzea v Centrální evidenci sbírek České republiky.

Stálá expozice do roku 2019Galerie do roku 2019


 

V roce 2020 prošly tři místnosti v přízemí Muzea renovací. Galerie bude sloužit pouze jako výstavní prostor. Pro dřívější funkci společenské místnosti byla renovován prostřední sál. Je určen jako multifunkční místnost pro přednášky, kurzy, coworking, komunitní setkávání i pronájem. Mezi nimi byly zrušeny úložné prostory, protože Muzeu získalo depozitář, a vznik zde malý bar.

Galerie od roku 2021Bar
Sál

V roce 2021 je v přípravě nová stálá expozice.

 


 

V Uhříněvsi mnohé rodiny, jednotlivci i úředníci radnice ctící tradice měli hluboký vztah ke své obci a tak opatrovali cenné pamětihodnosti. Vzpomínáme-li historie muzea v Uhříněvsi, nesmíme zapomenout na paní učitelku Ludmilu Šimrovou, dlouholetou kronikářku obce. Ta v nelehkých dobách po roce 1948 organizovala řadu výstav, přednášek a vždy se snažila apelovat na obnovu místního muzea. Jsme rádi, že její iniciativa neupadla v zapomnění.Uhříněves má svou dlouhou historii a jistě jako součást hlavního města Prahy v podobě správního celku Prahy 22 bude žít svým svébytným životem a ctít tradice a chovat úctu k tomu, co vykonali naši předkové. Náš dík patří každému, kdo se sebemenším dílem zasloužil o to, že máme v Uhříněvsi muzeum.

Datum vložení: 20. 3. 2018 8:46
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2021 15:41
Autor: Praha 22