Městská část Praha 22
Praha 22

Možnosti podpory biodiverzity zemědělské krajiny ve spolupráci s mysliveckými spolky

Kdy: 10. 6. 2020 17:00 - 19:00

Kde: Radnice, Nové nám., 3. patro

Přednáška Petra Marady v rámci jednání Komise životního prostředí.
Petr Marada ukazuje cestu zemědělcům, lesníkům a jiným vlastníkům půdy, jak adaptovat krajinu na změnu klimatu...

Typ akce: ostatní (akce pro seniory, přednáška)

V rámci jednání Komise životního prostředí proběhne přednáška Petra Marady na téma "Možnosti podpory biodiverzity zemědělské krajiny ve spolupráci s mysliveckými spolky", na kterou všechny srdečně zveme.

Petr Marada se zasloužil o revitalizaci a obnovu krajiny na zemědělsky intenzivně obhospodařované půdě především v katastrálních územích Šardice, Nenkovice, Želetice a Hovorany na jižní Moravě. Těmito svými projekty významně přispěl k zvýšení biologické rozmanitosti na velkých lánech půdních blocích) orné půdy, výraznému snížení vodní a větrné eroze, zvýšení schopnosti krajiny zadržovat vodu a adaptovat se na změnu klimatu.

Realizací těchto úprav v krajině jižní Moravy, která je velmi náchylná k vodní i větrné erozi, ukázal Petr Marada praktickou cestu, jak je možné postupovat při obnově tzv. ekosystémových funkcí v krajině. Za své hospodaření a související projekty získal za rok 2015 z rukou ministra životního prostředí cenu Adaptační opatření roku 2015. Prvky v krajině realizované Petrem Maradou slouží jako příklady správné praxe a demonstrační projekty pro studenty vysokých škol z celé České republiky.

Petr Marada ukazuje cestu zemědělcům, lesníkům a jiným vlastníkům půdy, jak adaptovat krajinu na změnu klimatu, jak zvyšovat biodiverzitu, tvořit krajinu pestrou, atraktivní a prostupnou pro všechny aktéry venkovského prostoru.

Ing. Petr Marada, Ph.D.
předseda ekologické komise Českomoravské myslivecké jednoty.
Pedagog na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.
Autor řady publikací na téma zvyšování přírodní hodnoty mysliveckých honiteb.

Převzato z medailonku Petra Marady v Nadaci partnerství.

Další informace

Adresa místa konání

Radnice, Nové nám., 3. patro, , Praha

Časová náročnost

Doba trvání: 120 minut

Organizátor

MČ Praha 22
Datum vložení: 5. 6. 2020 13:17
Datum poslední aktualizace: 19. 6. 2020 21:32
Autor: Praha 22