Městská část Praha 22
Praha 22

Kolovraty: Pro restauraci U Boudů bylo zahájeno výběrové řízení na provozovatele

Kolovraty:  Pro restauraci U Boudů bylo zahájeno výběrové řízení na provozovatele

MČ Praha-Kolovraty na konci března vyhlásila výběrové řízení, které má za cíl najít nového provozovatele restaurace a sálu U Boudů. Vzhledem k předpokládanému objemu zakázky o koncesní řízení.

Smlouva je soutěžena na dobu 10 let. Minimální výše nájemného je 15 tisíc Kč měsíčně. Kromě splnění specifikovaných podmínek musí být restaurace provozována každý den s provozní dobou minimálně 11:00 – 22:00 hodin a nabízet pokrmy převážně kontinentální či české kuchyně. Zároveň musí být Kulturní sál využíván pro konání kulturních, společenských, sportovních či jiných obdobných akcí pro veřejnost. MČ Praha-Kolovraty zároveň musí být umožněno bezúplatně využívat Kulturní sál minimálně v rozsahu 200 hodin v rámci kalendářního roku.

  • Prohlídka místa plnění proběhne ve středu 12. 4. 2023 v 16 hodin.
  • Nabídky mohou zájemci podávat do čtvrtka 27. 4. 2023 do 16 hod.

Zájemce musí prokázat minimálně dvouletou zkušenost s gatsroprovozem v posledních osmi letech a musí zajistit kvalifikovaného provozního nebo kuchaře s minimálně pětiletou praxí.

Veškeré detaily jsou k dispozici na Profilu zadavatele: Detail zakázky: Výběr provozovatele objektu U Boudů - E-ZAKAZKY.CZ

 

Mgr. Alena Kohoutová
místostarostka MČ Praha-Kolovraty
Mobil: +420 606 079 525
Tel.: +420 267 710 504, l. 129
alena.kohoutova@kolovraty.cz

Datum vložení: 31. 3. 2023 19:21
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2023 19:27
Autor: MgA. Ivan Vágner