Městská část Praha 22
Praha 22

Odstraněním zrezlé konstrukce pitkovického polyfunkčního domu postupovala Rada MČ správně, potvrdil magistrát

Odstraněním zrezlé konstrukce pitkovického polyfunkčního domu postupovala Rada MČ správně, potvrdil magistrát

Praha 17.7.2023 - Starosta MČ Praha 22 Tomáš Kaněra obdržel dopis od Ing. Martina Kubelky, Ph.D. (ředitel Magistrátu hl. m. Prahy), v němž ho informuje, že "posuzované usnesení rady městské části není v rozporu se zákonem ani jiným právním předpisem".

Týká se usnesení ze 13.2.2023, kterým rada schválila odstranění zkorodované ocelové konstrukce polyfunkčního domu v Pitkovicích.

 

Toto usnesení bylo v květnu napadeno 6 opozičními členy zastupitelstva za STAN, podle nichž Rada MČ Praha 22 nepostupovala v souladu s § 18 odst. 1 OZV č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, neboť tuto likvidaci neoznámila vedení Prahy. Podle magistrátu byl ale postup rady zcela v souladu s právem. Nelze na něj totiž uplatnit uvedené ustanovení o povinnosti hlásit HMP odstranění, likvidaci či demolici věci, mají-li min. zůstatkovou hodnotu 1 mil. Kč u movitých a 5 mil. Kč u nemovitých věcí, neboť:

 

  • Takové oznámení se podává pouze v případě, že se jedná o již dokončené a užívané stavby, nikoli o stavby, jejichž výstavba nebyla dosud ukončena.
  • U rozestavěných staveb nelze z podstaty věci zůstatkovou cenu vůbec stanovit, neboť stavba dosud nebyla zkolaudována.

Ředitel magistrátu vzal rovněž na vědomí informace MČ o průběhu ochrany stavby proti povětrnostním vlivům a o některých pochybeních v procesu zadávání veřejné zakázky, která v současnosti šetří Policie ČR.

Rada MČ při svém rozhodování vycházela z odborného posudku Kloknerova ústavu na ČVUT, který označil konstrukci za neopravitelnou a za hlavní příčinu nedbalý přístup původní stavební firmy Raeder & Falge. Tato firma, která loni v létě zkrachovala, byla vybrána v rámci veřejné zakázky k realizaci polyfunkčního domu v době, kdy byli ve vedení radnice někteří stávající zastupitelé za STAN.

 

 Více informací zde:

Datum vložení: 20. 7. 2023 16:11
Datum poslední aktualizace: 20. 7. 2023 16:42
Autor: MgA. Ivan Vágner