Městská část Praha 22
Praha 22

Sběrné dvory

Sběrné dvory na území hlavního města Prahy
- seznam věcí, které lze odevzdávat, podmínky, provozní doba, kontakty


Ve sběrných dvorech lze odevzdávat:

 • objemný odpad vznikající v domácnosti (nábytek, podlahové krytiny)
 • elektroodpad (pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa…)
 • kovový odpad
 • dřevěný odpad
 • odpad z údržby zahrádek
 • papír, sklo, plasty, nápojové kartony
 • nebezpečné složky komunálního odpadu vč. starých chladících zařízení
 • suť z bytových úprav
 • pneumatiky (zdarma lze odevzdat pneumatiky také na místech zpětného odběru)
 • použité potravinářské oleje a tuky
 • použitý textil


Odpady lze ve sběrných dvorech odevzdávat ZDARMA za těchto podmínek:

 • občan se musí prokázat platným občanským průkazem s trvalým pobytem v Praze
 • odpad nesmí být dovezen firemními vozidly (odpad z podnikatelské činnosti lze odkládat pouze za úplatu)
 • suť je pro občany zdarma v množství 12 m3/os/rok, po překročení limitu se uložení hradí


V současné době je možné využít zkušební nadstandardní službu objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora

Provozní doba všech sběrných dvorů hlavního města Prahy:

 

Po - Pá
 
letní provoz     830 - 1800 hod.
 
zimní provoz    830 - 1700 hod.
 
So
 
830 - 1500 hod.

 

 

 

 

Nejbližší sběrné dvory pro občany MČ Praha 22 jsou:

 

SD Bečovská 939 
Praha - Uhříněves
tel.: 731 122 905 

SD Za Zastávkou 3
Praha – Dolní Měcholupy
tel.: 733 164 810

SD Teplárenská 5
Praha - Kyje
tel.: 777 301 201

SD Podnikatelská
Praha - Běchovice
tel.: 602 202 191

SD Zakrytá
Praha - Spořilov
tel.:
 731 122 891

SD Chvalkovická 3
Praha - Horní Počernice
tel.:
281 924 959

 

Mapa Nakládání s komunálním odpadem v Praze ve formátu PDF.

Dynamická mapa sběrných dvorů a dalších vybraných zařízení k nakládání s odpady v hl. m. Praze.

 

 
Aktuální seznam sběrných dvorů
provozovaných hlavním městem Prahou
je na adrese: http://portalzp.praha.eu/jnp/ záložka odpady/pro občany.
 
 
kontejnerek, zdroj Google
 
Datum vložení: 20. 3. 2020 10:23
Datum poslední aktualizace: 20. 2. 2023 17:54
Autor: Ing. Jitka Kochánková