Městská část Praha 22
Praha 22

Likvidaci odpadů z domácností na území hl. m. Prahy řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený vyhláškou č.5/2007 Sb. HMP, o odpadech (systém je popsán v informaci svoz komunálního odpadu). Likvidaci odpadů vznikajících v domácnostech nad rámec tohoto systému si musí občané zajistit na vlastní náklady.
Městská část Praha 22 nemá zřízenu organizaci, která by tyto služby pro občany zajišťovala. Pouze pro Vaši informaci uvádíme některé firmy, které na území naší městské části a v jejím okolí tyto služby poskytují.

Kominické služby

pan Bělina
mobil: 723 276 355
Praha - Uhříněves

firma Palkanin
tel: 220 801 773
mobil: 602 357 951
Praha 7


Petr Jáchym
tel. 267 710 572
mobil: 602 237 675
Praha - Uhříněves