Městská část Praha 22
Praha 22

Likvidaci odpadů z domácností na území hl. m. Prahy řeší systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený vyhláškou č.5/2007 Sb. HMP, o odpadech (systém je popsán v informaci svoz komunálního odpadu). Likvidaci odpadů vznikajících v domácnostech nad rámec tohoto systému si musí občané zajistit na vlastní náklady.
Městská část Praha 22 nemá zřízenu organizaci, která by tyto služby pro občany zajišťovala. Pouze pro Vaši informaci uvádíme některé firmy, které na území naší městské části a v jejím okolí tyto služby poskytují.

Odvoz fekálních vod

firma Sovalov (pan Vítek)
tel: 272 942 224
mobil: 606 204 329
Praha - Jižní město

firma Simandl
mobil: 602 284 902
Praha - Petrovice

pan Brtna
mobil: 604 236 963
Říčany

pan Šmíd
mobil: 777 344 945
Svojetice

SEBAK
mobil: 602 718 645
Praha