Městská část Praha 22
Praha 22

Žádosti a formuláře

Žádosti a formuláře - soubory ke stažení

Vyberte si, prosím, konkrétní odbor ze seznamu kategorií.
Většina souborů ke stažení je ve formátu RTF, případně PDF, DOC, XLS.

Pro možnost objednat se na úřad on-line klikněte zde.

pozn.: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - veškeré formuláře jsou ke stažení na stránkách mpsv.cz zde.

Odbor výstavby > Formuláře vodoprávního úřadu

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,52 kB
Staženo: 268×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o vyjádření

Zadost_o_vyjadreni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,35 kB
Staženo: 378×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,43 kB
Staženo: 468×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_latky_do_kanalizace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,77 kB
Staženo: 223×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)

Zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,81 kB
Staženo: 236×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 386,67 kB
Staženo: 291×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu

Zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,32 kB
Staženo: 239×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 298,23 kB
Staženo: 223×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 307,86 kB
Staženo: 236×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnu

Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 331,53 kB
Staženo: 250×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu

Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,54 kB
Staženo: 219×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo o jeho změnu

Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_osob__domacnosti__nebo_o_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 339,32 kB
Staženo: 243×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_jeho_zmenu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 447,15 kB
Staženo: 325×
Vloženo: 5. 9. 2018

Odbor kanceláře úřadu > Granty a dotace

Žádost o poskytnutí dotace Městské části Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 na rok 2023

Žádost o dotaci reprezentace 2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 71,5 kB
Staženo: 71×
Vloženo: 31. 1. 2023

Žádost o poskytnutí dotace Městské části Praha 22 na podporu sportovní činnosti na rok 2023

Žádost o dotaci sport 2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 73,5 kB
Staženo: 91×
Vloženo: 31. 1. 2023

Žádost o poskytnutí dotace Městské části Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit pro rok 2023

Žádost o dotaci kultura 2023.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 74,5 kB
Staženo: 79×
Vloženo: 31. 1. 2023

Žádost o poskytnutí individuální dotace

zadost_o_poskytnuti_individualni_dotace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 39 kB
Staženo: 128×
Vloženo: 14. 7. 2021

Formulář k vyúčtování dotace (PDF dokument)

formular_vyuctovani_dotace_z_programu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 214,46 kB
Staženo: 380×
Vloženo: 4. 2. 2020

Formulář k vyúčtování dotace (formát doc)

formular_vyuctovani_dotace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 72 kB
Staženo: 240×
Vloženo: 21. 1. 2020

Odbor správy majetku > Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě

Příloha č.1 k usnesení č.127 2014 Rady hlavního města Prahy

Zasady_Priloha_c.1_k_usneseni_c.127_2014_Rady_HMP.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,61 kB
Staženo: 232×
Vloženo: 15. 6. 2020
Zobrazeno 81-100 ze 128