Městská část Praha 22
Praha 22

Žádosti a formuláře

Žádosti a formuláře - soubory ke stažení

Vyberte si, prosím, konkrétní odbor ze seznamu kategorií.
Většina souborů ke stažení je ve formátu RTF, případně PDF, DOC, XLS.

Pro možnost objednat se na úřad on-line klikněte zde.

pozn.: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - veškeré formuláře jsou ke stažení na stránkách mpsv.cz zde.

Odbor výstavby

Ohlášení stavby (RTF dokument)

ohlaseni_stavby.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 204,95 kB
Staženo: 1,186×
Vloženo: 6. 3. 2014

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu (RTF dokument)

zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 197,76 kB
Staženo: 520×
Vloženo: 6. 3. 2014

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků (RTF dokument)

zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku.rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 206,04 kB
Staženo: 932×
Vloženo: 6. 3. 2014

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (dle starého stavebního zákona) [RTF formát]

navrh_na_vydani_kolaudacniho_rozhodnuti_(dle_stareho_stavebniho_zakona).rtf
Typ souboru: RTF dokument, Velikost: 6,01 kB
Staženo: 1,021×
Vloženo: 5. 3. 2014

Odbor výstavby > Formuláře vodoprávního úřadu

Žádost o závazné stanovisko dle § 104 odst.3 vodního zákona

Zadost_zavazne_stanovisko_§104VZ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,84 kB
Staženo: 103×
Vloženo: 25. 4. 2022

Žádost o udělení souhlasu

Zadost_o_udeleni_souhlasu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,27 kB
Staženo: 374×
Vloženo: 27. 8. 2019

Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla

Zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,45 kB
Staženo: 210×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vod

Zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 238,24 kB
Staženo: 204×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu

Zadost_o_stanoveni_podminek___zavadne_latky_nebo_o_povoleni_vyjimky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 470,38 kB
Staženo: 215×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu

Zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_podzemnich.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 373,13 kB
Staženo: 199×
Vloženo: 5. 9. 2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu

Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_dila.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,53 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 5. 9. 2018

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu

Navrh_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 384,77 kB
Staženo: 208×
Vloženo: 5. 9. 2018

Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 311,38 kB
Staženo: 203×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 309,32 kB
Staženo: 219×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

Zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_a_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,05 kB
Staženo: 203×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru

Zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_a_stavebni_povoleni_ke_studni__domacnosti_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 289,65 kB
Staženo: 234×
Vloženo: 5. 9. 2018

Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav

Ohlaseni_udrzovacich_praci__obnovy_vodniho_dila__vodohospodarskych_uprav..pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,07 kB
Staženo: 226×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,52 kB
Staženo: 244×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o vyjádření

Zadost_o_vyjadreni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 297,35 kB
Staženo: 344×
Vloženo: 5. 9. 2018

Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízení

Zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 316,43 kB
Staženo: 409×
Vloženo: 5. 9. 2018
Zobrazeno 61-80 ze 125