Městská část Praha 22
Praha 22

Některé organizace působící v péči o rodinu, děti a mládež

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí
 

Některé organizace poskytující pomoc při výchově dětí s výchovnými problémy a s poruchami chování

 

 • Středisko výchovné péče, Kupeckého 576/17, Praha 11 – Háje, tel. 272 914 945. 

              Ambulantní služby.

 

 • Středisko výchovné péče, Rakovského 3138, Praha 12 – Modřany.

Ambulantní služby i pobytové oddělení.

Ambulantní oddělení – tel. 241 772 127, 244 401 461

Pobytové oddělení – tel. 241 77 00 41, 244 403 198

www.dum-praha.cz

 

 • Středisko výchovné péče Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 – Prosek.

Ambulantní oddělení Klíčov – tel. 286 580 711, e-mail:ambulance@klicov.cz

Ambulantní oddělení Prosek – tel. 286 887 075, e-mail:klic@klicov.cz

Celodenní stacionář Prosek – tel. 283 883 470-1, e-mail:coprosek@klicov.cz

Internátní oddělení Prosek /dobrovolný i soudem nařízený pobyt/ - tel. 283 883 470-1

Ambulantní oddělení Praha 5, Weberova 1 – tel. 251 614 735, e-mail:ambulancepraha5@klicov.cz

 

 • Cesta Řevnice, Oddělení s výchovně léčebným režimem pro mládež ohroženou drogovou závislostí, Sádecká 169, Řevnice, tel. 257 721 795, 257 721 231.

 

 • Středisko výchovné péče Dobřichovice, Pražská 151, Dobřichovice, tel. 257 710 049.
  Ambulantní oddělení i internátní oddělení.

 

 • Centrum pro rodinu Triangl, Chelčického 39/842, Praha 3, e-mail:triangl@csspraha.cz

Individuální terapie a poradenství pro děti, mládež a dospělé, rodinná terapie, skupinová terapie.

www.csspraha.cz/triangl

 

 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10, Jabloňová 3141/30a, Praha 10 – Zahradní Město, tel. 272 651 082, 272 657 712, e-mail:ppp10@ ppp10.eu

www.ppp10.eu

 

Některé organizace poskytující pomoc dětem v krizové situaci, organizace pro pomoc dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným

 

 • Dětské krizové centrum, V Zápolí 1250/21, Praha 4 – Michle, tel. 241 480 511, 241 483 853, mobil 777 664 672, e-mail:dkc@ditekrize.cz

Problematika syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte – poradenství, diagnostika a terapie.

www.ditekrize.cz

 

 • Dům Přemysla Pittra pro děti – Dům tří přání, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Karlovarská 337/18, Praha 6 – Ruzyně, tel. 235 302 698, mobil 607 199 291, e-mail:info@dumtriprani.cz

www.dumtriprani.cz

 

 • Klokánky, Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Fondu ohrožených dětí se sídlem Na Poříčí 1038/6, Praha 1.
    Klokánek Štěrboholy, K Učilišti 165/15, Praha 10 – Štěrboholy, tel. 272 653 720, 724 667 683

               Klokánek Chodov, Láskova 1803, Praha 11 – Chodov, tel. 271 912 500, 724 667 672

               Klokánek Kobylisy, Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy, tel. 283 881 102, 283 881 097, 

               724 667 677, 724 667 676, detašované pracoviště Bousovská 742/3, Praha 19 – Kbely

               Klokánek Hostivice, Komenského 454, Hostivice, o. Praha – západ, tel. 220 980 589, 724 667 698.

              

 • Dětské centrum s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií, Sulická 120, Praha 4, tel. 241 715 252 - 3. 

www.ftn.cz


Některé organizace pro pomoc rodinám s dětmi v terénu

 

 • LATA, Senovážné náměstí 24, Praha 1, tel. 234 621 361, e-mail:info@lata.cz

 

 • Střep, o. s., České centrum pro sanaci rodiny, Řehořova 992/10, Praha 3, tel. 224 232 261,

224 224 361, 724 282 215, 724 800 288, e-mail:strep@centrum.cz

www.strep.cz

 

 • HoST, o.s., Rubešova 83/10, Praha 2, tel. 272 656 031, 777 801 404, e-mail:info@hostcz.org

www.hostcz.org

 

 • Středisko křesťanské pomoci v Praze Diakonie, Varšavská 37, Praha 2, tel. 777 734 182.

www.skp.diakonie.cz

 

 • Člověk v tísni, o.p.s., Šafaříkova 635/24, Praha 2, tel. 222 200 400, mobil 777 782 070.

Dluhové poradenství, poradenství v otázkách bydlení, pracovně-právní poradenství, doučování.

www.clovekvtisni.cz

 

 • Letní dům, o.s., Vyšehradská 430/41, Praha 2, tel. 222 940 616, mobil 777 732 090.

www.letnidum.cz

 

Některé organizace poskytující pomoc v situaci domácího násilí

 

 • Acorus, občanské sdružení.

Pomoc osobám ohroženým domácím násilím.

Služby: azylový dům, krizová pomoc, odborné sociální poradenství, poskytování právních informací.

Tel. nonstop linka 283 892 772, e-mail:info@acorus.cz

Poradna: Dělnická 213/12, Praha 7

www.acorus.cz

 

 • Spolek ROSA, centrum pro týrané ženy.

Služby: krizová intervence, sociálně-terapeutické poradenství, utajené azylové bydlení, telefonická krizová pomoc, vytváření bezpečnostních plánů.

Tel. 241 432 466, mobil 602 246 102, e-mail:poradna@rosa-os.cz

Poradna: Podolská 242/25, Praha 4

www.rosa-os.cz

 

 • Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Centra sociálních služeb Praha.

Služby: sociálně-právní a právní poradenství, psychologické poradenství pro osoby ohrožené i násilné.

Tel. 281 911 883, mobil 734 510 292, e-mail:icpraha@csspraha.cz

Poradna: Chelčického 39, Praha 3

www.intervencnicentrum.cz

 

 • SOS centrum Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci Praha.

Služby: individuální terapie, skupinová terapie, párová terapie a skupinová párová terapie pro osoby s problémy s agresí ve vztazích.

Tel. 222 514 040, 222 521 912, mobil 777 734 173, e-mail: vztahy@diakonie.cz

Poradna: Varšavská 37, Praha 2

www.soscentrum.cz

 

 • PROFEM,o.p.s.

Služby: právní poradenství obětem domácího násilí telefonickou linkou, internetovou poradnou a návštěvou poradny.

Tel. 608 222 277, e-mail:poradna@profem.cz

Poradna: Plzeňská 66, Praha 5

 

Další organizace k problematice násilí 

 

 • LA STRADA, o.p.s. – obchodování s lidmi a vykořisťování.

Krizová pomoc, azylové ubytování, odborné sociální poradenství.

Tel. 222 71 71 71, 222 721 810, 800 077 777 – info a SOS linka, e-mail:lastrada@strada.cz

Další kontakt: p.o. box 305, 111 21 Praha 1

www.strada.cz

 

 • Bílý kruh bezpečí.

Odborná pomoc obětem a svědkům trestných činů.

Tel. 257 317 100, e-mail:bkb.praha@bkb.cz

Poradna: U Trojice 2, Praha 5.

www.bkb.cz

 

Domy na půl cesty

 

 • Dům otevřených možností, o.p.s.

Služby: odborné sociální poradenství  -  telefonicky, e-mailem, osobně, domy na půl cesty  v Praze 8 a v Praze 2, pracovní poradenství, nácvik pracovních dovedností, sociální firma. Programy pro mládež z rodin v nepříznivé situaci.

Tel. 283 840 884.

Adresa: Braunerova 22, Praha 8.

www.dom-os.cz

 

 • Dům na půl cesty Maják, U Michelského mlýna 157/25, Praha 4 – Michle.

Tel. 241 410 618, mobil 603 566 986.

www. enyamajak.cz

 

 • Centrum Sámovka, O.s. Vhled.

Centrum prevence a pomoci dětem žijícím mimo vlastní rodinu. Byty na půl cesty a startovací byty v Praze 10 a v Praze 2.

Tel. 271 745 099, 271 745 098, e-mail:vhled@samovka.cz, info@samovka.cz

Adresa: Sámova 6, Praha 10. 

www.samovka.cz

 

 • Peppermint, o.s.

Byty, chráněná dílna pro mladé se zprostředkováním zaměstnání.

Tel. 728 301 350, e-mail: peppermint@peppermint-cz.cz

Adresa: Freyova 27/82, Praha 9.

www.peppermint-cz.cz

 

Některé domy na půl cesty mimo Prahu

 

 • Dům na půl cesty Kralupy nad Vltavou, Pražská 73, Kralupy nad Vltavou – Minice, tel. 315 721 303, e-mail:kralupy@praha.charita.cz
 • Dům na půl cesty Berounka, Bezručova 928, Beroun, tel. 311 611 724, 311 611 725, www.cckberoun.cz
 • Dům na půl cesty CERPOS, o.s. , Nová pražská 399, Benešov u Prahy, tel. 604 676 505, www.cerpos.cz
 • Dům na půl cesty Říčany u Prahy, 17. listopadu 252/43, Říčany u Prahy, tel. 323 602 875, www.ricany-ccsh.cz
 • Dům na půl cesty Diakonie Vlašim, Benešovská 507, Vlašim. Tel. 317 844 482, vlasim.diakonie.cz
 • Dům na půl cesty Kladno, Vítězná 2957 - chlapci, 2959 – děvčata, Kladno – Rozdělov. Tel. 312 292 311, www.zsi-kladno.cz

 

Některé organizace pro pomoc cizincům

 

 • Organizace pro pomoc uprchlíkům.

Sociální a právní poradenství, vzdělávací aktivity.

Tel. sociální odd. 730 158 779, 739 413 983, právní odd. 730 158 781, e-mail:opu@opu.cz

Adresa: Kovářská 4, Praha 9.                 

www.opu.cz

 

 • Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.

Sociálně právní poradenství, pracovní poradenství, čeština pro cizince.

Tel. 222 360 452, 222 360 834, 222 360 594, e-mail:info@cicpraha.cz

Adresa: Kubelíkova 827/55, Praha 3.

www.cicpraha.org

 

 • Integrační centrum Praha.

Sociální  a právní poradenství, čeština pro cizince, kurzy sociokulturní orientace, psychologické poradenství, komunitní a kulturní akce.

Tel. 252 543 846, e-mail:info@icpraha.com

Adresa: Žitná 1574/51, Praha 1.

www.icpraha.com

 

 • META, o.p.s., Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

Sociální poradenství i ve školách, tlumočení, pracovní poradenství.

Tel. 222 521 446, mobil 773 609 395.

Adresa: Ječná 17, Praha 2. 

www.meta-ops.cz

 

 • Poradna pro integraci, o.s.

Sociálně-právní poradenství, kurzy češtiny, sociokulturní kurzy, sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Tel. 224 216 758, e-mail: praha@p-p-i.cz

Adresa: Opletalova 921/6, Praha 1

www.p-p-i.cz

 

 • Inbáze Berkat, o.s.

Programy pro děti, poradenství pro rodiny, sociální, psychologické, pracovní a právní poradenství.

Tel. 224 941 415, mobil 739 037 353, 739 578 343,e-mail: info@inbaze.cz

Adresa: Legerova 357/50, Praha 2.

www.inbaze.cz

 

Některé organizace působící v náhradní rodinné péči

 

 • Středisko náhradní rodinné péče, spolek, Jelení 91/7, Praha 1. 

Tel./fax 233 355 309, infolinka 233 356 701, e-mail:info@nahradnirodina.cz

www.nahradnirodina.cz

 

 • Dětské centrum Paprsek – Rodinné centrum Zdeňka Matějčka, Centrum náhradní rodinné péče, Svépravická 701, Praha 9 – Hloubětín.

Tel. 281 045 941, 724 144 402.

www.dcpaprsek.org

 

 • Natama – Institut náhradní rodinné péče, Orlická 9, Praha 3. 

Tel. 222 733 307, e-mail:info@natama.cz

www.natama.cz

 

 • Rozum a Cit, spolek, Na Výsluní 2271, Říčany u Prahy.

Tel. 323 631 205.

www.rozumacit.cz

 

 • Dobrá rodina, o.p.s., Klimentská 1246/1, Praha 1.

Tel. 721 719 767.

www.dobrarodina.cz

 

 • Letní dům, o.s., Vyšehradská 41, Praha 2. 

Tel. 222 940 616, mobil 777 732 040, e-mail: letnidum@letnidum.cz

www.letnidum.cz

 

 • Barevný svět dětí, o.s., Belgická 16, Praha 2. 

Tel. 222 512 880, mobil 732 857 225, e-mail:info@barevnysvetdeti.cz

www.barevnysvetdeti.cz

 

 • Šafrán dětem, o.p.s., Klimentská 1, Praha 1. 

Tel. 226 222 045, mobil 777 047 035,e-mail:safrandetem@centrum.cz

www.safrandetem.cz

 

 • Centrum pro rodinu Cestou necestou, o.s., Plzeňská 174, Praha 5.

Tel. 222 360 652, mobil 731 430 848, e-mail:info@cestounecestou.org

www.cestounecestou.org

 

Azylové domy pro matky s dětmi a rodiny s dětmi

 

 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Dům Gloria, Renoirova 614/7, Praha 5 - Hlubočepy.

Tel. 251 552 453, mobil 737 280 615, e-mail:gloria@praha.charita.cz

 

 • Azylový dům pro matky s dětmi Diakonie ČCE, Bruselská 4/298, Praha 2. 

Tel. 257 211 945, mobil 777 734 174, e-mail:azyl.ezer@diakonie.cz

www.diakonie.cz

 

 • Azylový dům pro matky /otce/ s dětmi – Otevřené srdce, o.s., Za Papírnou 144/7, Praha 7.

Tel. 272 766 694, mobil 602 455 573, e-mail:azylovy.dum@seznam.cz

www.otevrenesrdce.eu

 

 • Azylový dům pro matky s dětmi – Kolpingův dům, Bohnická 32/3, Praha 8 – Bohnice.

Tel. 283 850 113, 283 851 547, mobil 603 297 883, e-mail:kolping@kolpingpraha.cz

www.kolpingpraha.cz

 

 • Azylový dům Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo náměstí 11/16, Praha 20 - Horní Počernice – i pro celé rodiny.

Tel. 281 091 713, 281 091 714, mobil 734 393 597, e-mail:azyl@skphopo.cz

www.skphopo.cz

 

 • Azylový dům Šromova, Šromova 862, Praha 14 – Černý Most.

Tel. 281 914 376, e-mail:adsromova@csspraha.cz

www.csspraha.cz/azylovy-dum-sromova

 

 • Azylové ubytování pro matky a rodiny s dětmi O. s. Společnou cestou, Donovalská 2331, Praha 11- Chodov.

Tel. 272 950 984, e-mail:azyl@spolcest.cz

www.spolcest.cz

 

 • Azylový dům pro matky s dětmi, Jasmínová 2904/35, Praha 10 – Záběhlice.

Tel. 272 657 058-9, mobil 731 431 018, 604 390 861.

www.ckpp10.cz

 

 • Azylový dům pro matky s dětmi /a těhotné ženy/ Proxima Sociale, o.p.s., Rakovského 3138, Praha 12 – Modřany.

Tel. 277 007 288, mobil 774 610 017, e-mail: azylovybyt@proximasociale.cz

www.proximasociale.cz

 

 • Women for Women, o.p.s., azylové byty pro matky s dětmi, Vlastislavova 4/152, Praha 4.

Tel. 222 269 841, 800 811 111.

www.women-for-women.cz