Městská část Praha 22
Praha 22

Názor společnosti re:architekti studio s.r.o. na výpověď smlouvy na projektovou dokumentaci ZŠ Romance

Názor společnosti re:architekti studio s.r.o. na výpověď smlouvy na projektovou dokumentaci ZŠ Romance

Městská část Praha 22 v zájmu otevřené komunikace poskytla společnosti re:architekti studio s.r.o. zastoupené paní advokátkou Mgr. Martinou Křižkovou prostor k uveřejnění názoru na výpověď smlouvy na projektovou dokumentaci ZŠ Romance.

Názor je reakcí na

1) Tiskovou zprávu Městské části Praha 22 ze dne 4. 4. 2023 ("Nedostatky návrhu od společnosti re:architekti ohrozily realizovatelnost celého projektu ZŠ Romance. Proto jsme museli smlouvu s touto projektovou kanceláří bohužel vypovědět,“ říká starosta Tomáš Kaněra), uveřejněné na webu MČ Praha 22 zde: mestska-cast/tiskove-zpravy/nedostatky-navrhu-od-spolecnosti-rearchitekti-ohrozily-realizovatelnost-celeho-projektu-zs-romance-proto-jsme-museli-smlouvu-s-touto-projektovou-kancelari-bohuzel-vypovedet-rika-starosta-tomas-kanera-6216cs.html

2) Informaci ze Zastupitelstva MČ Praha 22 ze dne 17.4.2023 ("Rozloučení se s projektanty stavbu ZŠ Romance neohrozí,“ říká starosta Tomáš Kaněra) uveřejněné na webu MČ Praha 22 zde zpravy/informace-z-radnice/rozlouceni-se-s-projektanty-stavbu-zs-romance-neohrozi-rika-starosta-tomas-kanera-6222cs.html.

Obdržený text k uveřejnění:

Městská část Praha 22 vydala několik tiskových zpráv, ve kterých odůvodňuje ukončení prací na projektu ZŠ Romance s naším ateliérem. V podstatě tvrdí, že důvodem ukončení prací projektu je vadné plnění našeho ateliéru a dále uvádí celou řadu nepravdivých nebo zavádějících informací. Proti tomu jsme nuceni se ohradit.

Návrh nové školy byl vybrán v anonymní architektonické soutěži na základě zadání, které definovala Městská část. Náš návrh byl vybrán proto, že nejlépe a nejracionálněji na toto zadání odpověděl. Nadto jsme byli vždy připraveni soutěžní návrh upravit podle dodatečných pokynů Městské části. Naše společnost nemá jakýkoli zájem navrhovat investorům stavby, které nechtějí a vždy se snaží s investory spolupracovat v maximální možné míře pro zdar projektu. Celý průběh spolupráce je doložitelný zápisy z jednání a emailovou komunikací.

Od zahájení prací v září 2022 jsme se snažili iniciovat dialog s MČ nad návrhem a organizovat projektové porady. První z nich se podařilo svolat až 15.12. 2022 a to bez účasti politické reprezentace MČ. Externí projektoví manažeři se poprvé zúčastnili jednání až na třetím kontrolním dni 25.1.2023 (!). Není tedy pravda, že by naše společnost nespolupracovala a neplnila i přes upozornění MČ. 

Hrubopis studie - tj. rozpracovaný návrh, byl předán MČ k připomínkování, aby mohly být zohledněny všechny její požadavky a případně nalezen kompromis mezi velikostí stavby a investičními možnostmi MČ. Námi předložené řešení počítá ze zcela běžnou a racionální stavbou, která svým standardem nijak nevybočuje. Rozpočet ale počítá se všemi investicemi, které jsou součástí projektu. Srovnání původního návrhu a našeho návrhu není možné, protože zadání a tedy i velikosti záměrů jsou rozdílné. Technické důvody uvedené jako důvod k ukončení smlouvy v tiskových zprávách jsou buď smyšlené nebo použity zavádějícím způsobem. Blíže viz naše vyjádření https://rearchitekti.cz/wp-content/uploads/ZS-Uhrineves-reakce-TZ.pdf

Fakturace za Hrubopis studie z naší strany proběhla přesně dle smlouvy, tj. po  přijetí hrubopisu městskou částí, včetně podepsaného předávacího protokolu. MČ je více než dva měsíce v prodlení s proplacením faktury za námi odvedenou práci.

O důvodech ukončení smlouvy ze strany MČ lze jen spekulovat, protože ty, které MČ veřejně uvádí to doložitelně nejsou a oficiální výpověď v naší datové schránce je bez udání důvodu…

 

Poznámka k uveřejněnému textu: Vedení MČ Praha 22 zveřejňuje zaslaný text, setrvává však na názoru, založeném na dokumentaci chyb od stavebního dozoru ISP Praha s.r.o. a nevidí proto žádný důvod k revokaci výpovědi smlouvy, jak ostatně bylo rozhodnuto na jednání Zastupitelstva MČ Praha 22 dne 17.4.2023.

Datum vložení: 3. 6. 2023 12:09
Datum poslední aktualizace: 3. 6. 2023 12:31
Autor: MgA. Ivan Vágner