Městská část Praha 22
Praha 22

Ovzduší

Kouř nemá plot aneb Kvalitu ovzduší ovlivňuje i to, jak a čím topíme

Datum: 3. 11. 2023

Jak a čím v zimě topíme, má výrazný vliv na kvalitu ovzduší v Praze. Kouř nemá plot, a to, co dýcháme, ovlivňuje zdraví všech obyvatel hlavního města Prahy.

OZV spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích, ilustrační foto

OZV o omezení spalování suchého rostlinného materiálu

Datum: 2. 10. 2023

Byla schválena vyhláška, která od října 2023 na celém území Prahy zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích za účelem jeho odstraňování. Spalování suchého dřeva a šišek pro přípravu jídla na otevřeném ohništi nebo grilu je nadále možné, kromě vyhlášení smogové situace.

Zveřejnění informací o závazných a podpůrných opatřeních PZKO

Datum: 25. 1. 2023

V rámci plnění jednotlivých opatření dle Akčního plánu „Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), první část – závazná opatření a druhá část-podpůrná opatření“ zveřejňujeme některá důležitá opatření, týkající se mj. provozu kotlů a krbů.

Program Nová zelená úsporám Light

Datum: 4. 1. 2023

Byl spuštěn příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů.

Upozornění na nový termín zákazu topení v kotlích na pevná paliva

Datum: 6. 10. 2022

Novelou zákona o ochraně ovzduší z května 2022 došlo k posunu termínu zákazu topení v kotlích na pevná paliva horší než 3. třídy provozovaných v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci. V těchto případech se původní termín zákazu posouvá z 1.9.2022 na 1.9.2024.

Program Čistá energie Praha 2022 - 2023

Datum: 31. 5. 2021

Dnem 1. 8. 2022 byl usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1853 vyhlášen dotační Program Čistá energie Praha 2022 - 2023, který podporuje dotaci přeměny, výměny starých nebo pořízení nových topných systémů.

Monitoring zápachu

Datum: 8. 4. 2021

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby, na území hlavního města Prahy.

Závazná stanoviska a povolení

Datum: 21. 10. 2020

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Kotlíkové dotace Praha III

Datum: 14. 2. 2020

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Informace ke kontrolám kotlů na pevná paliva

Datum: 1. 1. 2020

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.

Zobrazeno 1-10 ze 14