Městská část Praha 22
Praha 22

Zájmové

ZUŠ LYRA

Datum: 23. 10. 2020

Zaměřuje se na výuku populární hudby a zpěvu – pop, rock, muzikál, jazz, folk...

Ponte D22, z.ú.

Datum: 21. 10. 2020

Komunitní centrum založeno v roce 2001.

Klub českých turistů, odbor Pohoda Praha

Datum: 21. 10. 2020

Klub českých turistů byl založen v roce 1888 skupinou vlastenců kolem Vojty Náprstka.

Jezdecký klub VÚŽV, Uhříněves z.s.-Dvůr Netluky u Uhříněvsi

Datum: 21. 10. 2020

Jezdecký klub výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi byl v nové podobě založen kolem roku 1976.

Hudební kurzy YAMAHA

Datum: 21. 10. 2020

Hlavní cílem YAMAHA hudebních programů je snaha probouzet v člověku již od dětství jeho hudební schopnosti a dále je hravou formou rozvíjet.

Divadlo U22

Datum: 21. 10. 2020

Provozuje ho DDM Dům UM – Praha 10

Divadelní soubor UCHO

Datum: 21. 10. 2020

Amatérský divadelní soubor „UCHO“ byl založen koncem roku 1997 a od svého počátku působí jako jeden z oddílů TJ SOKOL Uhříněves. První divadelní představení se uskutečnilo 3. června 1998.

DPS Jiskřička

Datum: 21. 10. 2020

Dětský pěvecký sbor Jiskřička byl založen v roce 1985.

Český svaz bojovníků za svobodu-oblastní organizace Praha 22

Datum: 21. 10. 2020

Český svaz bojovníků za svobodu je dobrovolný, nestranický a nezávislý spolek, které sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich počínaje 15. rokem jejich věku.

AŽENY, o.p.s.

Datum: 21. 10. 2020

AŽeny, o.p.s byla založena v roce 2014 Mgr. Kateřinou Kaňokovou

Pěvecký sbor Akordum

Datum: 15. 1. 2019

Uhříněveský pěvecký sbor Akordum působí v naší městské části od roku 2014.

Senioři ČR, z.s. ZO Praha 22

Datum: 15. 10. 2014

Na ustavující schůzi dne 14. října 2014 byla v naší MČ byla zřízena nová 22/30 ZO SDČR.

Salesiánské hnutí mládeže

Datum: 31. 3. 2014

Salesiánské hnutí mládeže je křesťanské občanské sdružení. Snažíme se pracovat s dětmi a mladými lidmi v salesiánském duchu, tzn. uplatňovat preventivní systém...

Uhříněveský včelařský spolek

Datum: 31. 3. 2014

Uhříněveský včelařský spolek byl založen 14. listopadu 1872. Spolu s organizací chrudimskou, jaroměřskou a píseckou byl uhříněveský spolek zakládajícím členem Ústředního včelařského spolku v roce 1873.

Sdružení dobrovolných hasičů Pitkovice

Datum: 31. 3. 2014

Sbor byl založen v roce 1927. Organizace měla sloužit při pomoci všem, kdo byli ohroženi při živelných pohromách, požárech a kteří se ocitli v jiném nebezpečí.

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM a SVČ klub Uhříněves – Dubeč

Datum: 31. 3. 2014

DDM-Dům UM, pracoviště Uhříněves - Dubeč, je zařízení pro volný čas dětí a mládeže. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a rekreační akce.

Obec Baráčníků Jana Žižky z Trocnova

Datum: 31. 3. 2014

K myšlence zakladatelů - udržování a rozvíjení národních tradic, pranostik, zvyklostí a obyčejů – se připojila i uhříněveská Obec baráčníků, která byla založena 25. října 1947.

Myslivecké sdružení „Halali“ Uhříněves

Datum: 31. 3. 2014

Jednou z aktivních zájmových organizací je Myslivecké sdružení. V nynější podobě vzniklo v roce 1962 na základě sloučení režijní honitby VÚŽV a honitby Honebního společenstva Uhříněves.

MO Českého rybářského svazu

Datum: 31. 3. 2014

Novodobá historie organizovaného rybářství v Uhříněvsi není z historického pohledu nikterak stará...